Zmiany w szkołach już od 1 września. Jest projekt rozporządzenia

Wraz z nowym rokiem szkolnym od września 2022 w szkołach zajdzie kilka istotnych zmian w zakresie programu nauczania. Projekt odpowiedniego rozporządzenia przygotował minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek.

Pierwsza zmiana jaką wprowadza rozporządzenie Ministerstwa Edukacji i Nauki to rozszerzenie od nowego roku szkolnego 2022/23 podstawy programowej na zajęciach z przedmiotu „edukacja dla bezpieczeństwa”. Przedmiot ten będący już w programie szkół ponadpodstawowych ma być poszerzony tematycznie o zagadnienia z zakresu obronności państwa i obejmować przygotowanie uczniów na wypadek zagrożeń w postaci działań wojennych.

Kolejny element zmian wiąże się z nauczaniem podstaw pierwszej pomocy. W tym przypadku program ma zostać uzupełniony o zagadnienia takie jak np. znajomość zasad pierwszej pomocy w sytuacji kiedy wystąpi zagrożenie związane z użyciem broni konwencjonalnej. Szkolenie strzeleckie ma pozwolić uczniom poznanie zasad składania i rozkładania broni oraz naukę strzelania z użyciem broni kulowej, pneumatycznej, wiarygodnych replik broni strzeleckiej albo strzelnic wirtualnych bądź laserowych.

Rozporządzenie zakłada, że w przypadku szkół nieposiadających i niemających dostępu do wymienionych w jego treści rodzajów wyposażenia, strzelnic i innych elementów, realizacja szkolenia strzeleckiego może się pojawić z opóźnieniem. Jednak w roku szkolnym 2024/25 ma to być już realizowane obowiązkowo w każdej placówce. W okresie przejściowym szkoły nie mające na dzień dzisiejszy odpowiednich warunków ku jego realizacji będą mogły prowadzić zajęcia te w miarę możliwości.

W projekcie rozporządzenia zostało zaproponowane też wyodrębnienie języka niemieckiego z podstawy programowej dla przedmiotu „język mniejszości narodowej” jako „podstawy programowej dla języka niemieckiego jako języka mniejszości narodowej”. Jest to związane z tym, że zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami ulega zmniejszeniu liczba godzin nauczania tego języka względem ilości godzin nauczania języków innych mniejszości narodowych w Polsce. Decyzja ta swego czasu wywołała protest mniejszości niemieckiej.