Wzrost opłat za parkowanie w Warszawie. Utrudnianie życia kierowcom przybiera na sile

Rada miasta stołecznego Warszawa pod wodzą prezydenta Rafała Trzaskowskiego upodobała sobie utrudnianie życia kierowcom. Jak nie zastawianie miejsc parkingowych betonowymi słupkami to podwyżki opłat za parkowanie. Taka działalność warszawskich radnych chyba nikogo już nie dziwi.

Rada miasta stołecznego zdecydowała o podniesieniu opłat za postój w strefie płatnego parkowania. Ponadto podwyższona została opłata dodatkowa za brak opłaty, a także zwiększeniu uległ zasięg strefy płatnego parkowania w mieście. Za wnioskiem o zwiększenie opłat głosowało 38 radnych, przeciwko było 17 a 2 wstrzymało się od głosu.

Zgodnie z nowym cennikiem pierwsza godzina parkowania ma kosztować teraz 4,5 zł czyli o 60 groszy więcej. Cena drugiej godziny to 5,4 zł i tu już wzrost wynosi 80 groszy. Za trzecią godzinę kierowcy zapłacą o 90 groszy więcej niż dotychczas czyli 6,4 zł. Każda kolejna godzina rozliczana ma być według stawki jak za pierwszą.

Ceny abonamentów dla mieszkańców nie uległy zmianie. Abonament rejonowy będzie kosztował 30 zł rocznie a obszarowy 600 zł za rok. Do góry idzie natomiast kara za postój bez biletu w strefie płatnego parkowania z dotychczasowych 250 zł do 300 zł. Do tej pory kara była niższa i wynosiła 170 zł, jeśli opłatę wniesiono w terminie do 7 dni, teraz będzie to kwota 200 zł.

Poza podwyżkami radni zdecydowali także o poszerzeniu strefy płatnego parkowania w mieście. W dzielnicy Mokotów poszerzono ją o dolny Mokotów aż do ulicy Gagarina, oraz górny Mokotów do ulicy Różanej. Strefa Praga – Północ obejmie teraz dodatkowo obszar od placu Hallera w kwartale ulic Jagiellońskiej, Ratuszowej, 11 Listopada oraz Starzyńskiego. Przyjęte zmiany mają wejść w życie 15 sierpnia tego roku, za wyjątkiem kary za brak opłaty, która wejdzie w życie 2 stycznia 2023 roku.