Szybko rośnie ilość migrantów wnioskujących o azyl w Europie

Nie traci ani trochę na sile napór imigrantów ubiegających się o status azylanta w Europie. Wciąż jednym z często wybieranych przez migrantów szlaków jest ten biegnący przez Białoruś i granice z Polską.

Fala imigracji narasta

Narastającą falę imigracji można zaobserwować nie tylko patrząc na grupy forsujące siłą granice Europy ale i na liczbę składanych wniosków azylowych. W listopadzie 2021 roku łączna liczba wniosków, jakie złożyli przybysze we wszystkich 27 unijnych krajach a także Szwajcarii i Norwegii wzrosła zbliżając się do poprzedniego wrześniowego rekordu, który był najwyższy w tym względzie od czasu kryzysu imigracyjnego w 2016 roku.

Raport EUAA

Europejska Agencja ds. Azylu podała 27 stycznia dane na temat imigrantów za miesiąc listopad 2021 roku. Widać z nich, że zdecydowany prym wiedli w tym czasie Afgańczycy oraz Syryjczycy. Jeśli chodzi o konkretne liczby to złożono wówczas 71400 podań o azyl, co stanowi przyrost o 9% względem października i o 530 mniej niż ubiegłoroczny rekord z września. Przybysze z Afganistanu stanowili grupę około 13 tysięcy osób, Syryjczycy natomiast 11,5 tysiąca. W przypadku tych pierwszych nie liczby nie dziwią i nie zaskakują z uwagi na objęcie w ich kraju ponownie władzy przez Talibów. Duży problem stanowią osoby nieletnie przybywające do Europy bez swoich rodzin. Wśród Afgańczyków była to grupa, która złożyła około połowy wszystkich wniosków, tj. 3200.

Rosnący trend

Kolejne miejsce na liście narodowości stanowili Irakijczycy, którzy złożyli około 4300 podań o udzielenie azylu. W tym przypadku był to wzrost o ponad 30% względem października. Zdecydowana większość imigrantów tej narodowości przedostała się szlakiem imigracyjnym biegnącym przez Białoruś.

Wśród pozaeuropejskich grup rośnie tez w ostatnich miesiącach ilość wniosków złożonych przez Wenezuelczyków, których było 3300, Pakistańczyków – 2800 oraz Kolumbijczyków w liczbie 2500. Wskaźnik pozytywnie rozpatrzonych i zaakceptowanych podań o nadanie statusu uchodźcy bądź tzw. ochrony uzupełniającej wyniósł w listopadzie 2021 roku 40%, przy 41% we wrześniu. Odsetek ten był jednym z najwyższych w ciągu ostatnich 19 miesięcy. Najłatwiej status azylanta uzyskiwali Afgańczycy i Syryjczycy, odpowiednio 92% i 91% rozpatrzonych pozytywnie wniosków.