Szokujący raport Lewiatana. Trwa dobijanie małych firm

W Polsce coraz bardziej pogarsza się sytuacja małych firm. Z badań wynika, że aż 69% małych przedsiębiorców doświadcza coraz większych trudności.

Ze wszystkich przedsiębiorców w kraju w największym stopniu na zmieniającej się rzeczywistości tracą małe firmy. Na zlecenie Konfederacji Lewiatan forma sondażowa CBM Indicator przeprowadziła badania wpływu zmieniających się warunków na prowadzenie działalności. Ze wszystkich ankietowanych aż 69% drobnych i małych przedsiębiorców uważa, że warunki prowadzenia działalności się pogorszyły. Dla średnich i dużych przedsiębiorców wskaźniki te wynoszą odpowiednio 60% i 42%. 52% dużych firm z kolei w ogóle nie dostrzegło różnicy w prowadzeniu biznesu. W globalnym rozrachunku aż 65% wszystkich przedsiębiorców w ostatnim półroczu doświadczyła pogorszenia warunków prowadza swojej działalności, 33% nie widzi zmian a zaledwie dla 2% warunki uległy poprawie.

Podobne badania przeprowadzono wśród biznesmenów i tutaj wyniki też są różne, choć przeważają negatywne nastroje. Dotyczy to głównie średnich i małych firm.

Aż 53% menedżerów wykazuje negatywne nastawienie, w przeciwieństwie do 40% przejawiających pozytywne podejście. Odnośnie zapatrywań na przyszłość pozytywnie widzi swoją sytuację 64% dużych firm. Odnotowano tu wzrost o 20 punktów procentowych względem poprzedniego badania, kiedy odnotowano wynik 44%. Wśród średnich firm pozytywne zapatrywanie na sytuację w przyszłości ma tylko 42% właścicieli.

W ramach badań przedsiębiorcy zostali zapytani też na temat prowadzenia działalności gospodarczej w kontekście wprowadzonych z początkiem roku zmian w prawie i działań administracyjnych. Zmian i nowości obawia się w sumie 62% firm. W tym nastawienie takie ma 65% małych przedsiębiorców, 59% średnich i 42% dużych. Pozytywnie na zmiany zapatruje się tylko co czwarty przedsiębiorca. Wśród dużych, średnich i małych firm wskaźniki te wynoszą odpowiednio 42%, 28% i 23%.