Światowy deficyt specjalistów od cyberbezpieczeństwa. Firmy poszukują fachowców

Firmy z całego świata borykają się z brakiem fachowców do spraw cyberbezpieczeństwa. Nie jest to problem danego regionu czy pojedynczych państw.

Jak pokazuje publikacja Fortinet w ośmiu na dziesięć badanych firm wydarzył się co najmniej jeden incydent wynikający z braku odpowiednich kwalifikacji i wiedzy w zakresie ochrony cyfrowej. Firma ta, zajmująca się bezpieczeństwem teleinformatycznym opublikowała ostatnio raport „2022 Cybersecurity Skills Gap Report”.

Publikacja podsumowuje prowadzone w globalnej skali badanie w zakresie cyberbezpieczeństwa firm i ujawnia skutki niedoboru pracowników z tej branży. Pokazuje on, że osiem na dziesięć firm doświadczyło naruszenia bezpieczeństwa informatycznego będącego skutkiem braku odpowiednich zabezpieczeń i wiedzy w zakresie cyfrowej ochrony. Jednocześnie aż 64% przedsiębiorstw i firm doświadczyło istotnych naruszeń skutkujących utratą przychodów, koniecznością poniesienia dodatkowych wydatków w związku z odzyskiwaniem straconych danych.

Jak twierdzą ankietowani coraz większym problemem staje się luka w umiejętnościach personelu wyższego szczebla a coraz częściej kwestia ta staje się ważniejszych priorytetów dla zarządu firm. Blisko 88% firm, w których funkcjonuje zarząd stawia na cyberbezpieczeństwo a w 76% przypadków firm ich zarządy zlecają zwiększanie zatrudnienia w działach IT oraz bezpieczeństwa teleinformatycznego. Autorzy raportu wskazują, że w wielu przedsiębiorstwach zwiększa się ilość szkoleń i certyfikacji jako kluczowych sposobów na rozwiązywanie problemów z lukami jeśli chodzi o umiejętności w zakresie cyberbezpieczeństwa. 91% właścicieli firm przyznaje otwarcie, że są skłonni ponieść dodatkowe koszty aby ich pracownicy uzyskali stosowne certyfikaty w tym zakresie.

Jak napisali w raporcie analitycy Fortinet na całym świecie pracodawcy zmagają się z jednym wspólnym problemem, a jest nim brak utalentowanych pracowników. Z ich znalezieniem problem zgłosiło 60% badanych menedżerów firm a z zatrzymaniem w swojej firmie 52%.