Rozszerzenie „tarczy antyputinowskiej”. Zapowiedź Morawieckiego

Najwyraźniej zadowolony ze swojej dotychczasowej destrukcyjnej polityki gospodarczej premier Morawiecki zapowiada rozszerzenie tzw. tarczy antyputinowskiej.

Idąc za ciosem Morawiecki zapowiedział we wtorek 10 maja poszerzenie tarczy o narzędzia wsparcia dla kredytobiorców, które mają pomóc w spłacie kredytów. Zapewnił przy tym, że nie będzie ona impulsem do dalszego wzrostu inflacji, w co jednak trudno wierzyć na słowo widząc efekty jego dotychczasowych dokonań. Premier podkreślił, że prezentowany projekt jest wyciągnięciem ręki do Polaków mających kredyty hipoteczne.

Ustawa o pomocy dla kredytobiorców

Premier wskazał, że ustawa przewiduje czteromiesięczne wakacje kredytowe w tym i kolejne cztery miesiące w przyszłym roku. Koszt dla budżetu przewidziany w założeniach ustawy to około 3 miliardów zł. Projekt przewiduje też pomoc dla kredytobiorców w trudnej sytuacji finansowej oraz zwiększenie Funduszu Wsparcia kredytobiorców z obecnych 600 milionów do 2 miliardów zł. Jest to pula środków przewidziana tylko na ten rok i są to koszty, jakie poniesie sektor bankowy.

Morawiecki wskazał, że zmiany w przygotowanym projekcie dotyczyć będą wskaźnika bazowego, w oparciu o który ustala się oprocentowanie kredytów mieszkaniowych. Ma on zastąpić obecny WIBOR. Premier zaznaczył w trakcie konferencji, że wsparcie będzie dotyczyć tych, którzy mają kredyty hipoteczne w polskiej walucie. Zdaniem premiera dzisiejsza trudna sytuacja wokół spłat kredytów hipotecznych wynika z podwyżki stóp procentowych, które określa Narodowy bank Polski, a kredyty walutowe są wyliczane według innych wskaźników referencyjnych. Premier zapowiedział skierowanie w najbliższym czasie projektu do konsultacji.

Działania na rzecz oszczędzania

Mateusz Morawiecki zapowiedział w najbliższych dniach przedstawienie także rozwiązań w zakresie oszczędności. Stwierdził, że jest sytuacją niedopuszczalną kiedy instytucje finansowe z powodu podnoszenia stóp procentowych przez Bank Centralny czerpią zyski i nie dzielą się tymi dodatkowymi korzyściami z obywatelem. W odpowiedzi na pytanie o rozwiązanie ustawowe wiążące oprocentowanie lokat ze stopą referencyjną NBP i sposoby nakłaniania banków do zwiększania depozytów szef rządu odparł, że jednym z narzędzi będzie oddziaływanie przez perswazję.

Jak zaznaczył premier są trzy zasadnicze cele obecnie podejmowanych działań. Pierwszym z nich jest ograniczenie oczekiwań inflacyjnych, drugim osłona dla tych Polaków, którzy tego najbardziej potrzebują, a trzecim stymulowanie wzrostu inwestycji, który w konsekwencji ma doprowadzić do wzrostu gospodarczego.