Zagrożone globalne bezpieczeństwo żywnościowe. Minister Rau przestrzega przed głodem

Na otwarciu konferencji FAO w Łodzi Minister Spraw Zagranicznych Zbigniew Rau ostrzegł przed nadciągającym głodem będącym skutkiem destabilizacji sektora żywnościowego.

Podczas przemówienia na otwarcie 33 regionalnej konferencji FAO w Łodzi minister Rau zauważył, że agresja rosyjska na Ukrainę wywołała destabilizację globalnego bezpieczeństwa żywnościowego. Dodał, że należy wzmacniać globalny system w tym zakresie aby nie uległ on załamaniu. Konsekwencją tego byłby nieuchronnie głód.

Odbywająca się w Łodzi konferencja FAO, Food and Agriculture Organization tj Organizacji Narodów Zjednoczonych do spraw Wyżywienia i Rolnictwa dla Europy ma potrwać do piątku 13 maja. W jej ramach zaplanowano też dyskusję na temat skutków tego, jakie na światowe rolnictwo będzie mieć rosyjska inwazja na Ukrainę.

Sektor żywnościowy w kontekście wojny

W swoim wykładzie szef polskiego MSZ zaznaczył, że polskie rolnictwo stanowi znaczącą część gospodarki, a Polska odniosła sukces w transformacji swojego sektora rolniczego także dzięki członkostwu w międzynarodowych organizacjach takich jak FAO. Dodał, że dzięki swoim doświadczeniom z zakresu rolnictwa i rozwoju wsi Polska może teraz dzielić się swoją wiedzą z innymi krajami.

Szef polskiej dyplomacji zwrócił uwagę, że bezpieczeństwo żywnościowe stało się szczególnie ważne w ostatnich tygodniach i jest przedmiotem wielu dyskusji na forach międzynarodowych. Nie jest tajemnicą, że agresja na Ukrainę spowodowała destabilizację globalnego systemu żywnościowego. W związku z nową sytuacją kwestia ta zdecydowanie staje się priorytetem na najbliższe lata bowiem kryzys w tym aspekcie może pogłębić ruchy migracyjne i zakłócać, a nawet powstrzymywać rozwój wielu gospodarek. Aby tego uniknąć należy więc, jak zauważył polski dyplomata, wzmacniać globalny system żywnościowego bezpieczeństwa.

Rau podkreślił, że FAO, Food and Agriculture Organization odgrywa szczególną kluczową rolę jeśli chodzi o wysiłki w tym zakresie. Zauważył też, że miejsce konferencja, czyli miasto Łódź jako stolica regionu jest jednym z większych ośrodków rolnictwa w Polsce. Ma to więc też swoje znaczenie symboliczne.

Z założenia, powstała w 1945 roku organizacja FAO zajmuje się walką z głodem i biedą a także zwiększaniem dobrobytu poprzez redystrybuowanie żywności oraz rozwijanie obszarów wiejskich. Ma swoją siedzibę główną w Rzymie.