Segregacja sanitarna nadal w części europejskich państw

Choć w Polsce, podobnie jak w części unijnych państw nie ma pandemicznych ograniczeń, to jednak niektóre kraje nadal praktykują segregację sanitarną. W kontekście zbliżających się tegorocznych wakacji warto się wiedzieć, gdzie obowiązują jakie zasady, zanim zaplanuje się letni wyjazd.

Bez covidowych obostrzeń i segregacji

Sytuacja i wymagania w tym zakresie są różne w różnych krajach Unii Europejskiej i poza nią. W państwach takich jak Francja, Portugalia, Hiszpania, Włochy, Turcja, Cypr czy Malta. Tutaj przekraczając granicę wymaga się okazania dowodu tzw. szczepienia, przejścia choroby ewentualnie negatywnego testu. W letnim okresie bez żadnych certyfikatów covidowych można z kolei polecieć np. do Meksyku, Jordanii oraz Izraela, a także większości krajów Unii Europejskiej. Bez tzw. szczepienia i wykonywania testów można odwiedzić Albanię, Dominikanę, Malediwy albo Wietnam.

W samej Unii Europejskiej duża część krajów zrezygnowała całkowicie z obowiązku okazywania zaświadczenia o przyjęciu preparatu bądź negatywnego testu podczas przekraczania granicy. Wymogi te zniknęły w krajach takich jak Austria, Belgia, Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Grecja, Holandia, Irlandia, Litwa, Łotwa, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Szwecja oraz Węgry. Podobnie rzecz ma się w przypadku pozaunijnych państw Szwajcarii, Norwegii oraz Islandii, które te certyfikaty wcześniej uznawały. Z dniem 1 czerwca do tej grupy krajów dołączają też Niemcy przynajmniej do końca sezonu letniego.

Kraje z segregacją sanitarną

Część krajów unijnych w dalszym ciągu wymaga jednak zaświadczeń, testów bądź innych dokumentów dotyczących covid. Francja przy przekraczaniu granicy nie wymaga od zaszczepionych podróżnych okazania negatywnego testu. Osoby, które nie przyjęły tzw. szczepionki muszą jednak okazać test PCR wykonany nie wcześniej niż 72 godziny przed przekroczeniem granicy bądź antygenowy nie starszy niż 48 godzin. Alternatywą jest zaświadczenie o powrocie do zdrowia i pozytywny test wykonany nie więcej niż pół roku i co najmniej 11 dni przed podróżą. Wytyczne te nie obowiązują w przypadku Francji dzieci poniżej 12 roku życia.

W przypadku Włoch unijni turyści muszą przy wjeździe przedstawić dowód na pełne szczepienie, dokument potwierdzający powrót do zdrowia bądź też negatywny test. W przypadku testów sprawa wygląda podobnie jak we Francji, test PCR nie starszy niż 72 godziny bądź antygenowy wykonany nie wcześniej jak 2 doby wcześniej. Dzieci poniżej 6 roku życia są zwolnione z izolacji trwającej 5 dni, o ile nie podlegają jej rodzice co ma miejsce w przypadku braku szczepienia, nieokazania dowodu wyzdrowienia bądź wyniku testu. Dzieci starsze niż 6 lat podlegają we Włoszch tym samym zasadom co dorośli.

Hiszpania oraz Portugalia wymagają od wszystkich przyjeżdżających okazania certyfikatu szczepienia, świadectwa wyzdrowienia bądź negatywnego wyniku testu. PCR musi być wykonany nie więcej niż 72 godziny przed przyjazdem a test antygenowy nie może być starszy niż 24 godziny przez wylotem. Zasady te obowiązują wszystkich powyżej 12 roku życia. Wyjątkiem od jakichkolwiek restrykcji i zaświadczeń jest portugalska wyspa Madera.

Analogiczne wymagania jeśli chodzi o testy PCR i antygenowe egzekwuje Cypr w odniesieniu do nie w pełni zaszczepionych. Tutaj także wymogom nie podlegają dzieci poniżej 12 lat. W przypadku Malty zasady są także podobne jeśli chodzi o testy i zwolnienie dzieci poniżej 12 roku życia. Zaświadczenie o wyzdrowieniu nie może być starsze niż 180 dni.

W Turcji każdy podróżujący powyżej 12 roku życia na wjeździe musi okazać dowód tzw. szczepienia bądź przebycia choroby. Dokument musi być wystawiony nie dalej jak pół roku i nie mniej jak 28 dni przed podróżą. Alternatywą są testy PCR wykonane na 72 godziny wcześniej, bądź antygenowe wykonane nie więcej jak 48 godziny przed podróżą.

Choć Europejska Agencja Bezpieczeństwa Lotniczego EASA zniosła od 16 maja na lotniskach i w samolotach wymóg noszenia masek przez pasażerów latających w Unii Europejskiej to jednak część krajów pozostało przy tym nie mającym racjonalnego i zdrowotnego uzasadnienia wymogu. Są to Austria, Cypr, Hiszpania, Holandia, Niemcy, Luksemburg, Malta, Portugalia i Włochy, a także kraje nadbałtyckie Litwa, Łotwa oraz Estonia.