Rozszerzenie katalogu szczepionek na wypadek epidemii

Rząd rozszerzył katalog szczepionek, które mają być stosowane w przypadku wystąpienia epidemii bądź zagrożenia epidemicznego.

Zmiany w wykazie szczepionek wchodzących w skład rezerw stosowanych w wypadku zagrożenia epidemicznego bądź epidemii wynikają z projektu rozporządzenia ministra zdrowia. Zgodnie z jego zapisami katalog rozszerzono o preparat przeciw wirusowemu zapalaniu wątroby typu A. Jak podano aktualnie projekt nowelizacji rozporządzenia odnośnie rezerw szczepionkowych oraz innego rodzaju immunologicznych leczniczych produktów jest na etapie konsultacji publicznych. Został on też w piątek 20 maja opublikowany w Rządowym Centrum Legislacyjnym.

Projektodawca ocenia, że w kontekście wojny na Ukrainie i masowego napływu do Polski uchodźców konieczne jest, aby szczepionka przeciw wirusowemu zapalaniu wątroby WZW typu A była stosowana w szerokich akcjach szczepień zarządzanych rozporządzeniem Ministra Zdrowia z 25 marca bieżącego roku.

Jak uzasadniono, taki też jest powód wprowadzenia w rozporządzeniu zmiany polegającej na dodaniu do dotychczas obowiązującego wykazu, do składu rezerwy wskazanej szczepionki przeznaczonej do użycia w przypadku wystąpienia epidemii bądź też zagrożenia epidemią na terytorium kraju.