Rosja wycofuje restrykcje epidemiczne

Wraz z początkiem bieżącego tygodnia rosyjskie władze oficjalnie wycofały część niepopularnych ograniczeń w związku z covid.

Wycofane restrykcje obowiązywały od około miesiąca i dotyczyły osób niezaszczepionych. Decyzja o rezygnacji z nich podyktowana była oburzeniem i otwartym sprzeciwem opinii publicznej w całym kraju, gdzie ilość szczepionek nadal pozostaje na niskim poziomie.

Decyzja o rezygnacji z ograniczeń

Wycofanie się z podjętej decyzji ogłosił Przewodniczący Dumy Państwowej, czyli niższej izby rosyjskiego parlamentu. Zrezygnowano z regulacji wprowadzającej ograniczenia w dostępie do krajowych oraz międzynarodowych lotów i pociągów dla osób, które nie zostały w pełni zaszczepione, mają status ozdrowieńca bądź są zwolnione ze szczepienia z powodów medycznych.

Pierwotnie ustawa ta, wraz z drugim projektem dotyczącym ograniczeń w miejscach publicznych trafi do pierwszego czytania we czwartek 16 grudnia, jednak przewodniczący Wiaczesław Wołodin przedstawił wspólną decyzję Dumy oraz rządu o jej wycofaniu z porządku obrad. Drugi z projektów nadal obowiązuje, jednakże, jak zaznaczył przewodniczący, należy zachować równowagę przy podejmowaniu tego rodzaju decyzji i brać pod uwagę głos ludzi.

Obie regulacje wprowadzono przed miesiącem z uwagi na największy wzrost ilości przypadków covid wynikający ponoć z niskiego poziomu szczepień, luźnego podejścia społeczeństwa do zaleconych środków ostrożności oraz ograniczeń. Rozwiązania zawarte w wycofanym obecnie akcie prawnym stały się mocno niepopularne niemalże w chwili ich ogłoszenia więc projekt przejdzie proces zmian. Jego ostateczna wersja ma wejść w życie w lutym 2022 roku.

Nie bez znaczenia okazały się liczne protesty przeciwko ograniczeniom, które zaczęli organizować mieszkańcy różnych regionów kraju. Pojawiły się tez liczne petycje w tej sprawie.

Dotychczas w liczącej 146 milionów mieszkańców Rosji zaszczepionych zostało mniej niż 50% mieszkańców, mimo tego, że Rosja była jednym z pierwszych krajów na świecie, który zatwierdził i wprowadził do szerokiego stosowania tzw. szczepionkę na covid. Powodem niskiego poziomu szczepień mogą być głęboko zakorzenione w świadomości Rosjan wahania dotyczące szczepień oraz jej pospieszne zatwierdzenie. Na chwilę obecną nie jest jasne, czy wycofana ustawa wdrażająca ograniczenia w podróżowaniu samolotem oraz pociągiem dla niezaszczepionych. Ministerstwo Transportu wydało jednak komunikat, że prace nad ustawą będą kontynuowane w celu jej poprawienia i wypracowania najlepszych rozwiązań.