Rada Bezpieczeństwa Narodowego u prezydenta. Główne kwestie

Istotnymi konkluzjami i wnioskami zakończyło się posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Narodowego zwołane przez prezydenta Andrzeja Dudę. Opinia publiczna nie pozna jednak wszystkich szczegółów, ponieważ część zebrania ma charakter niejawny.

Posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Narodowego

Na początku Głowa Państwa podziękował przybycie premierowi, ministrom, przedstawicielom parlamentu oraz przedstawicielom klubów parlamentarnych. Wskazał, że jest to spotkanie ponad podziałami. Jak podkreślił, zwołane zostało ono po to, aby omówić sprawy, które poruszane były na szczycie NATO w Madrycie. Zasadniczo dotyczyło ono kwestii bezpieczeństwa kraju i jego obywateli.

Rada Bezpieczeństwa Narodowego zebrała się w poniedziałek 4 lipca o godzinie 13 w celu omówienia postanowień zakończonego szczytu oraz bieżącej sytuacji na Ukrainie. Po posiedzeniu, w okolicach godziny 16 prezydent wydał dla mediów oświadczenie.

Podczas spotkania prezydent zaznaczył, że w trakcie odbywającego się w poprzednim tygodniu szczytu Paktu Północnoatlantyckiego podjętych został szereg ważnych decyzji, które chce on poruszyć na posiedzeniu Rady. Dodał też, że zależy mu na wysłuchaniu opinii zaproszonych osób.

Wnioski i konkluzje szczytu

Jako jedną z kluczowych kwestii Andrzej Duda wskazał na nową koncepcje strategiczną Sojuszu, która zmienia podejście do wschodniej flanki NATO oraz zagrożeń z kierunku rosyjskiego. Poruszył też kwestię zaproszenia do NATO nowych członków Szwecji i Finlandii. Podkreślił, że jednym z celów szczytu było po pokazanie jedności pomimo nieraz różnic zdań w odniesieniu do różnych tematów.

Oprócz spraw związanych z wydarzeniami na Ukrainie prezydent wskazał na kwestie pozaeuropejskie poruszone na szczycie i dotyczące takich części świata jak Bliski Wschód, Afryka Północna oraz Azja Południowo – Wschodnia i region Pacyfiku. Jest to dowód na zasadę 360 stopni stosowaną w obrębie paktu co polega na rozmowach o różnych zagadnieniach i kierunkach, gdzie może pojawić się zagrożenie. Wskazał na zagrożenia dla dla sąsiadów Chin i ogólne zaniepokojenie w regionie Pacyfiku, które wynika z chińskiej polityki.

Odnośnie Bliskiego Wschodu i Północnej Afryki na szczycie rozmawiano o potencjalnie zagrażającym kryzysie żywnościowym w tamtym regionie.
Najważniejszym efektem całego szczytu jest jednak przyjęcie nowej koncepcji strategicznej, która mówi, że Rosja stanowi największe i bezpośrednie zagrożenie dla kwestii bezpieczeństwa krajów sojuszniczych NATO, a także dla pokoju i stabilności na całym obszarze euroatlantyckim.