Przymusowa kwarantanna dla nieszczepionych w stanie Waszyngton

Władze stanu Waszyngton brną w coraz to kolejne kowidowe absurdy. Planują zmienić prawo pozwalając na przymusowe przetrzymywanie osób niezaszczepionych w obozach internowania.

W myśl nowych propozycji prawnych miałaby zostać wprowadzona długa, nawet 30-to dniowa kwarantanna dla osób odmawiających tzw. szczepienia ale odbywająca się nie we własnym domu a w specjalnie stworzonym do tego obozie. Do pomocy funkcjonariuszom służby zdrowia będą mogły zostać użyte organy ścigania po to by wyłapywać opornych wobec szczepień obywateli. Trzeba przyznać otwarcie, że jest to kolejny krok pogłębiający panującą histerię kowidową i pchający ją w coraz gorszym kierunku. Można się spodziewać, że stan Waszyngton po ewentualnym wdrożeniu tych rozwiązań stanie się miejscem exodusu obywateli do bardziej wolnościowych stanów.

Rada Zdrowia w stanie Waszyngton otwartym tekstem zapowiada wdrożenie przepisów pozwalających na przymusowe przetrzymywanie mieszkańców w miejscach zbiorowego odosobnienia zwanych eufemistycznie ośrodkami kwarantanny, a będącymi w istocie współczesnymi „obozami internowania”. Przymusowa izolacja może trwać do 10 dni, jednakże w przypadku gdy dana osoba lub rodzina „uporczywie” odmawia tzw. szczepienia sąd będzie mógł ten okres przedłużyć do miesiąca czasu.

Do zatrzymywania i aresztowania osób opornych wobec „szczepień” będzie mogła zostać użyta policja i inne służby. Proponowane zapisy protokołu covid miałyby zostać włączone do stanowych przepisów ustawy o chorobach zakaźnych oraz innych. Miałyby określać i precyzować „Procedury izolacji lub kwarantanny”, a nowe środki dawały by lokalnym urzędnikom ds. zdrowia wydawać wedle własnego uznania nakazy zatrzymania osób lub grup w nagłych przypadkach w celu izolacji i kwarantanny.

Nakaz tymczasowego zatrzymania de facto legalizuje izolację oraz przetrzymywanie obywateli bez wyroku sądu i ma dotknąć tych, którzy nie poddadzą się „dobrowolnie” szczepieniu na covid. Pytanie zasadnicze brzmi, jaka to jest w takim razie dobrowolność, skoro niewłaściwy według władzy wybór sankcjonowany jest sanitarnym aresztem.