Prezydent podpisał ustawę o dodatku węglowym

Jak poinformowała we czwartek 11 sierpnia Kancelaria Prezydenta, ustawa o dodatku węglowym podpisana została przez prezydenta Andrzeja Dudę.

O fakcie złożenia podpisania ustawy kancelaria Głowy Państwa poinformowała Polską Agencję Prasową we czwartek wieczorem. Oznacza to, że każde gospodarstwo domowe ogrzewające się węglem kamiennym będzie mogło wystąpić o wypłatę kwoty 3 tysięcy zł z tytułu rekompensaty.

W myśl zapisów ustawy aby otrzymać dodatek węglowy będzie trzeba złożyć w swojej gminie stosowny wniosek w terminie do 30 listopada. Gmina natomiast będzie miała nie więcej jak 30 dni na jego rozpatrzenie oraz wypłatę. Wypłacany dodatek ma być zwolniony z podatku oraz możliwości jakiegokolwiek zajęcia. Podstawowym warunkiem jego otrzymania będzie wpis bądź zgłoszenie źródła ogrzewania w Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.

Ustawa przewiduje też, że Bank Gospodarstwa Krajowego będzie miał możliwość zaciągania kredytów oraz emitowania obligacji na rynku krajowym oraz zagranicznych. Pozyskane tymi kanałami środki mają być przeznaczone na stworzenie linii kredytowej dla przedsiębiorców energetycznych. Ten sposób finansowania ma dać gwarancję ciągłości dostaw ciepła zarówno do odbiorców indywidualnych w mieszkaniach oraz obiektów użyteczności publicznej, w szczególności na potrzebę zakupu oraz rozliczenia węgla kamiennego. Maksymalna kwota tego kredytu ma wynieść 20 mln zł.

Przyjęte przepisy przewidują maksymalny górny limit wydatków na wypłatę dodatków węglowych w wysokości 11,5 mld zł, a ich źródłem finansowania będzie Fundusz Przeciwdziałania Covid. Ustawa zakłada przekazanie przez Narodowy Bank Polski do Funduszu części swojego zysku, przy założeniu jednak, że będzie on wyższy od założonego wcześniej w ustawie budżetowej na dany rok. Ministerstwo Finansów zakłada, że z NBP pochodzić będzie 9,5 mld zł natomiast pozostałe 2 mld zł z gwarancji dla linii kredytowej stworzonej przez BGK na potrzeby przedsiębiorców ciepłowniczych.