Prezydent Andrzej Duda składa projekt ustawy o zmianach w Sądzie Najwyższym

Spór z Komisją Europejską wokół Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego ciągnie się od dłuższego już czasu. Projekt ustawy prezydenckiej może go zażegnać.

Prezydent Andrzej Duda ogłosił we czwartek 3 lutego złożenie do laski marszałkowskiej projektu zmian w ustawie o Sądzie Najwyższym. Jest to realizacja zasygnalizowanego podczas niedawnego spotkania z liderami klubów i kół parlamentarnych zamiaru Głowy Państwa. Nie jest to więc duże zaskoczenie dla uczestników i obserwatorów życia politycznego.

We czwartek prezydencka inicjatywa ustawodawcza stała się faktem na polskiej scenie politycznej. Projekt nowelizacji ustawy o Sądzie Najwyższym zawiera kilka propozycji zmian, w tym jedną, która może przybliżyć Polskę do zakończenia sporu z Komisją Europejską wokół Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego. Projekt zakłada zmianę dotycząca owej izby, chodzi bowiem o jej zlikwidowanie. Prezydent zaznaczył i uspokoił, że postulat likwidacji nie oznacza bynajmniej, że sędziowie zostaną zwolnieni z odpowiedzialności zawodowej. W tym celu wprowadzone mają być inne mechanizmy.

Nie jest to jedyna proponowana zmiana. Nowelizacja przygotowana przez Prezydenta posiada też zaimplementowane rozwiązania dotyczące wydawanych przez sędziów orzeczeń. Jak zapowiedział Prezydent jedna z wartych uwagi zmian ma dawać obywatelowi możliwość swego rodzaju „testu”, jeśli będzie miał on wątpliwości odnośnie bezstronności danego sędziego.

Andrzej Duda zauważył, że propozycja likwidacji Izby Dyscyplinarnej ma stanowić narzędzie pomocne Polsce w toczącym się wokół niej sporze z Komisją Europejską, którego skutkiem jest zablokowanie przeznaczonych dla naszego kraju funduszy z Krajowego Planu Odbudowy. Prezydent zaznaczył, że jest dobrej myśli i ma nadzieję, że parlamentarzyści oraz rząd wykorzystają to narzędzie by należycie załatwić polskie sprawy na forum unijnym i pozwoli zakończyć impas w trwającym sporze z Komisją Europejską.