Powstała pierwsza przychodnia z ukraińskim personelem

We środę 23 marca w Rzeszowie otwarto pierwszą przychodnię z ukraińskim personelem przeznaczoną dla uchodźców wojennych z Ukrainy. W dobie kryzysu jesteśmy więc świadkami historycznych zmian w naszym kraju.

Od teraz ukraińscy uciekinierzy będą przyjmowani przez swoich rodaków zatrudnionych w ramach polskiej służby zdrowia. Nowootwarta placówka medyczna należy do CM Medyk i została ulokowana na terenie uczelnianego kampusu Politechniki Rzeszowskiej.

O fakcie powstania przychodni prowadzonej przez ukraiński personel poinformowała Monika Wojtaś z CM Medyk. W placówce przyjmowani będą zarówno dorośli jak też dzieci. Wśród zatrudnionych są medycy różnych specjalizacji. Pracować tu będą lekarze rodzinni, lekarz internista oraz specjaliści tacy jak laryngolog, okulista, pediatra, alergolog i pulmonolog a także specjalista od chorób zakaźnych, psychiatra oraz dermatolog.

Na miejscu pacjenci będą mogli wykonać EKG i USG. W ramach przychodni funkcjonować będą też punkty pobrań i szczepień. Całość usług będzie oferowana na zasadach ogólnych świadczeń w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia.

W niedalekiej przyszłości nowa przychodnia ma też w założeniu służyć kształceniu studentów medycyny z Ukrainy, którzy zmuszeni byli przerwać edukację w swojej ojczyźnie. W placówce pod okiem specjalistów początkujący lekarze zaraz po studiach będą mogli odbywać praktyki.

Zatrudniona tu kadra będzie mogła także skorzystać z kursów języka polskiego w celu poszerzenia swoich możliwości zawodowych i podjęcia pracy także w innych polskojęzycznych przychodniach zasilając tym samym polską kadrę medyczną. W tym celu placówka uruchomiła już bezpłatny kurs języka polskiego dla medyków z Ukrainy prowadzony przez trójkę nauczycieli – lektorów mających doświadczenie w nauczaniu języka polskiego w charakterze języka obcego. W zajęciach uczestniczy już 35 osób, a grupa ta wciąż się powiększa.