Poseł Hoc i jego wizja segregacji sanitarnej

Nie ustają próby wdrożenia w Polsce segregacji sanitarnej na szeroką skalę. Poseł Czesław Hoc, jeden z projektodawców skompromitowanego projektu ustawy odniósł się do kwestii kontrolowania ludzi w miejscach takich jak restauracje albo kościoły. Stwierdził on w programie „Graffiti”, że w jego opinii policja będzie upoważniona do kontroli w sytuacji, kiedy w danym budynku zajęte będzie więcej niż 30% miejsc. Pozostaje wciąż jednak kwestia podstawy prawnej dla takich działań weryfikacyjnych, mających sprawdzić ile na miejscu przebywa osób zaszczepionych a ile niezaszczepionych.

W opinii posła wdrożenie nowych rozwiązań ma uzasadniać pojawienie się w kraju mutacji omikron, choć na chwilę obecną dane potwierdzają, że jest ona dużo mniej zaraźliwy i dużo łagodniejszy w przypadku choroby niż słynna delta.

Nowy wariant ma również usprawiedliwiać nowe restrykcje wdrażane w okresie przedświątecznym. Od 15 grudnia ma bowiem wejść w życie obniżony z 50 do 30% limit osób w miejscach takich jak restauracje, bary, kina, teatry, obiekty sportowe oraz sakralne. Limity te mają jednak nie obejmować osób, które przyjęły tzw szczepionkę i udokumentowały to przedstawiając certyfikat.

Na pytanie o to, kto miałby prowadzić weryfikacje poseł Hoc odpowiedział, że właściciele, ale będą mogli posiłkować się służbami, strażą miejską bądź policją w sytuacji gdy ktoś odmówi okazania dowodu szczepienia. To oznacza, że do restauracji, hotelu a nawet kościoła mogłaby wejść policja w sytuacji gdyby okazało się, że przebywa tam więcej niż 30% maksymalnej liczby osób. Skwitował wypowiedź stwierdzeniem, że wówczas wejście policji skutkowało by karą dla właściciela.

Poseł Hoc jednak zdaje się nie dostrzegać całej gamy absurdów związanych z segregacją sanitarną i proponowanymi rozwiązaniami siłowymi, jakie zostały by w ten sposób uruchomione. Na czele jest oczywiście elementarna bezprawność jakiejkolwiek formy dyskryminacji, a takową jest w oczywisty sposób segregacja ludzi w oparciu o kryterium szczepienia. Miejmy jednak nadzieję, że te totalitarne zapędy rządu zostaną raz na zawsze ukrócone.