Polacy przeciwko kowidowym restrykcjom. Sanitaryści będą zawiedzeni

Zgodnie z nowym sondażem Polacy są już w większości przeciwni są wprowadzaniu covidowych pandemicznych ograniczeń. Badanie przeprowadzone przez United Surveys dla RMF FM i „Dziennika Gazety Prawnej” z pewnością będzie stanowiło twardy orzech do zgryzienia dla sanitarystów.

Sondaż pokazał wyraźna zmianę trendów po tym, jak przez długi czas duża część Polaków popierała restrykcje. W ostatnim czasie jednak wiele się zmieniło i zwolennicy sanitaryzmu już znacząco stracili społeczne poparcie dla wdrażania ich pomysłów.

Wyraźna zmiana trendów

Badanie uchwyciło wyraźne zmiany trendów, które pokazują, że nasi rodacy w coraz większym stopniu już przestają obawiać straszaka w postaci koronawirusa i w związku z tym nie odnoszą się już z tak dużą aprobatą dla ewentualnego powrotu pandemicznych regulacji. Na pytanie w tej kwestii 33,5 % respondentów odpowiedziała, że zdecydowanie nie popiera ich powrotu. Odpowiedź „raczej nie” wskazało 20,6 % a „raczej tak” 27,6 %. Zdecydowanie powrót ograniczeń popiera tylko 11,9 % badanych. Pozostałe 6,4 % wskazało odpowiedź „nie wiem/trudno powiedzieć” Zsumowując oznacza to, że łącznie 54,1 % nie chce powrotu pandemicznych restrykcji a pomysł popiera 39,5 % badanych.

Rozkład wiekowy

W rozbiciu na grupy wiekowe największy odsetek przeciwników jest wśród młodych ludzi w przedziale wiekowym 18 do 29 lat. Sprzeciw w tej grupie jest przytłaczający i sięga 95 %, z czego 72 % wskazało odpowiedź „zdecydowanie” a 23 % na „raczej”. Trend ten zmienia się wraz ze wzrostem wieku badanych. Wśród osób między 60 a 69 rokiem życia pomysł przywrócenia ograniczeń popiera łącznie 67 %, z czego zdecydowanie 17 % a raczej 50 %. Mniejszy odsetek popierających restrykcje jest w grupie powyżej 70 lat gdyż wynosi 58 %. Tutaj pomysł zdecydowanie popiera 15 % a odpowiedź „raczej” wskazało 43 %.

Wpływ politycznych preferencji

Odpowiedzi różnią się także w zależności od politycznych preferencji. Za powrotem obostrzeń w dużej mierze opowiada się elektorat Prawa i Sprawiedliwości a zdecydowanie przeciwko wyborcy Konfederacji. Wśród wyborców PiS-u jest zdecydowanie najsilniejsza grupa zwolenników powrotu obostrzeń. Wskaźnik sięga tam 66 % z czego 13 % opowiada się zdecydowanie za a 53 % „raczej tak”. Na przeciwnym biegunie znajdują się zwolennicy Konfederacji , w której to grupie absolutnie nikt nie poparł przywracania obostrzeń w związku ze wzrostem liczby zakażeń.

Sondaż United Surveys przeprowadzony został metodą CAWI w dniach 29 – 31 lipca i wzięło w niej udział 1000 dorosłych Polaków.