Nadzwyczajne spotkanie na temat zagrożeń geopolitycznych

W geopolitycznym sąsiedztwie Polski piętrzą się kolejne zagrożenia, które na bieżąco obserwują i stosownie reagują powołane do tego służby. Pod koniec listopada bieżącego roku odbyło się nadzwyczajne spotkanie premiera w parlamentarzystami wszystkich kół i klubów odnośnie aktualnej sytuacji. W jego trakcie przedstawiono wydarzenia stwarzające obecnie lub mające potencjał stworzenia w przyszłości bezpośredniego zagrożenia dla Polski.

Nadzwyczajne spotkanie

Spotkanie koncentrowało się, z oczywistych względów na sytuacji na granicy Polski z Białorusią oraz kryzysem imigracyjnym. W całości odbyło się w atmosferze zrozumienia oraz powagi bieżącej sytuacji. W jego trakcie przedstawiono zagrożenia związane bezpośrednio z kryzysem na pograniczu oraz innych zagrożeń w skali globalnej, które mogą dotknąć nasz kraj w różnym stopniu. Analizowano potencjalne narzędzia oraz strategie działania, jakie może podjąć Federacja Rosyjska i sposoby przeciwdziałania im.

Na spotkaniu mowa była nie tylko o Białorusi. Poruszono też kwestie związane z manipulacją dostaw energii w Europie jakie mają miejsce za sprawą tych docierających na kontynent poprzez Ukrainę. Zauważono, że te działania mają wyraźny potencjał destabilizujący. Zwrócono także uwagę na działania o charakterze cybernetycznym oraz szeroko zakrojoną dezinformację, mającą na celu destabilizację sytuacji politycznej w Unii Europejskiej. W każdym przypadku przedstawiono też możliwe metody neutralizacji zagrożeń.

W kontekście zbliżającej się zimy stwierdzono, że zagrożenie o naturze energetycznej mogą się zrealizować, należy więc być gotowym na taką ewentualność. Analiza objęła oczywiście kryzys migracyjny sterowany przez władze białoruskie za przyzwoleniem Rosji. Dyktator bowiem jasno zapowiedział, że jest gotowy uruchomić nowy kanał imigracyjny mogący jeszcze bardziej zdestabilizować sytuację w Europie.

Jak przekazał rzecznik rządu w większości propozycje wysuwane w kwestii migracji przez opozycję są zbliżone bądź zbieżne z tym, co podejmuje rząd w swoich działaniach. Ważną sprawą było umiędzynarodowienie tematu bieżącej sytuacji, po to, aby zaangażować społeczność międzynarodową, a zwłaszcza kraje w regionie, którym może ona zagrażać. Rzecznik dodał, że w opinii premiera atak Rosji na Ukrainę początkiem grudnia nie jest wykluczony oraz realny i w związku z tym rozwój sytuacji jest na bieżąco monitorowany, gdyż taki obrót spraw stwarzałby potencjalne zagrożenie także dla Polski. Co do realności zagrożeń z kierunku wschodniego zgodni są w większości inni członkowie paktu NATO, o czym również zostało wspomniane podczas zebrania.