Mołdawia zapowiada wsparcie obywateli w związku z cenami energii

Rząd Mołdawii zapowiedział sprawiedliwe zasady pomocy finansowej dla obywateli w związku z rosnącymi cenami energii. Mieszkańcy tego kraju będą otrzymywać rządowe rekompensaty za korzystanie z energii.

Jak podał w poniedziałek 8 sierpnia minister pracy i polityki społecznej kraju Marcel Spatari, rząd premier Natalii Gavrility uruchamia działania mające na celu realną pomoc dla obywateli podczas zbliżającego się sezony grzewczego. Polityk wskazał, że zaczęły się prace zmierzające do uruchomienia nadzorowanej przez rząd platformy internetowej, która ma pomóc we wspieraniu obywateli w nadchodzącym sezonie grzewczym.

Szef resortu pracy i polityki społecznej Mołdawii podkreślił że platforma ta będzie zawierać dane na temat liczby członków rodzin w Mołdawii oraz rodzaju stosowanego ogrzewania w gospodarstwach domowych. Polityk wskazał, że przygotowywany obecnie system wypłat rekompensat z tytułu podwyższonych opłat za energię w trakcie najbliższego sezony grzewczego według planu ma ruszyć w październiku.

Spatari dodał też, że wdrożony mechanizm pozwoli na „sprawiedliwy rozdział pomocy finansowej przez rząd” pomiędzy obywatelami kraju.
Mołdawski rząd premier Natalii Gavrility poinformował o działaniach mających zmniejszyć koszty cen energii w poniedziałek, jego przedstawiciele podkreślają stanowczo, że za szybki wzrost cen odpowiadają nie czynniki zależne od władz w Kiszyniowie ale jest to efekt ogólnoświatowego kryzysu energetycznego, który ma być skutkiem wojny na Ukrainie. Jest to jednak narracja powielana przez kolejne rządy, aby zrzucić z siebie odpowiedzialność za skutki wcześniejszej polityki, gdy wiadomo, że ceny i koszty energii rosły mocniej niż zwykle jeszcze przed rozpoczęciem rosyjskiej agresji.