Lubimy upiększać rzeczywistość teoriami spiskowymi

Teoria spiskowa – logiczna konstrukcja opisująca w odmienny sposób rzeczywistość. Jej opozycyjny charakter jest niejako wpisany w konstrukcję. Źródłem i fundamentem wszystkich teorii spiskowych jest fakt. Wycinek rzeczywistości o dramatycznym przebiegu jest rozpracowany na sposób używający całkowicie odmiennych logicznych realiów.

Teorie spiskowe, media społecznościowe i fałszywe wiadomości

Teorie spiskowe wciągają z łatwością do dyskusji opinię publiczną. Dobrymi wzorami obrazującymi przykłady teorii spiskowych są wszelkie przykłady dominacji jednostek lub grup nad ogółem. Prymat ekonomiczny, intelektualny, militarny zawsze pada na podatny grunt ludzkich lęków. Boimy się obcych i swoich. I nie wiadomo, kogo bardziej.
Wspaniałym, wręcz szablonowym przykładem są wszystkie teorie dziejów. Teoria dziejów szuka logiki w historii rozwoju cywilizacyjnego. Przyczyny i skutki zaszłości historycznych wymieszane są z faktami i naciągniętymi opowieściami, które dziś często trudno jest oddzielić od prawdy.
Wszystkie miejskie legendy mają cos z fascynacji teoriami spiskowymi. Podgrzewają atmosferę i są wykorzystywane bardzo często jako medialne nośniki reklamujące miejscowość jako atrakcje turystyczna.