Kontrowersyjna decyzja biskupa. Idą zmiany w polskim kościele katolickim

W związku z malejącą ilością księży w polskim kościele katolickim przed trudnymi decyzjami stają biskupi. Ks. biskup Andrzej Czaja zarządzający diecezją opolską podjął decyzję o łączeniu parafii, aby zapewnić odpowiedni dostęp wiernym do posług sprawowanych przez duchownych.

W związku ze spadającą liczba kapłanów w diecezji opolskiej na jej stronie internetowej opublikowana została odezwa tamtejszego biskupa. Hierarcha odniósł się w niej do malejącej ilości kapłanów, co było wyraźnie widoczne przy okazji tegorocznych święceń. W piśmie stwierdził, że diecezję na Śląsku Opolskim dotknęła, pomimo dzisiejszego dostatku materialnego, ogromna bieda w postaci niedostatku powołań kapłańskich oraz zakonnych. W murach tamtejszego seminarium uczy się zaledwie 28 kleryków z diecezji opolskiej, 14 z gliwickiej oraz 1 z afrykańskiego Togo. W związku z tym, że do 2030 roku aż 72 kapłanów diecezji przejdzie na emeryturę z racji wieku, tj ukończonego 75 roku życia, a w ich miejsce przyjdzie w najlepszym razie 14 nowych do roku 2027, toteż diecezję czeka ogromny deficyt księży. Wynika to bowiem z czystej arytmetyki. Biskup dodał, że niektórzy kapłani mogą przedwcześnie umrzeć. Należy się liczyć też z tym, że niektórym stan zdrowia może nie pozwalać na aktywną i regularną posługę albo porzucą kapłaństwo.

Odpowiadając na zadane w odezwie pytanie co robić hierarcha wskazuje kilka działań, które musi podjąć jako odpowiedzialny za diecezję. Wskazał, że z uwagi na brak odpowiedniej ilości księży aby obsadzić wszystkie parafie sześć spośród nich zostanie połączonych z innymi. W efekcie wierni z dwóch dotychczasowych parafii będą się musieli „dzielić jednym proboszczem”. Biskup przyznał, że jest świadomy faktu, że przyniesie to pewien uszczerbek dla życia parafii taki jak choćby zmniejszenie ilości mszy. Duchowny wskazał też na konieczność większego zaangażowania świeckich w życie parafii, które ma służyć wspieraniu proboszcza w jego funkcjonowaniu w dwóch parafiach. Pomoc ta pozwoli, w ocenie duchownego, zminimalizować powstające niedogodności oraz ich skutki.