Koniec zakazu przebywania na obszarze przygranicznym objętym stanem wyjątkowym

Z dniem 1 lipca kończy się zakaz przebywania w 183 miejscowościach przygranicznych na obszarze objętym stanem wyjątkowym. O zmianie tej poinformował szef MSWiA Mariusz Kamiński we czwartek 9 czerwca.

Jest to skutkiem wygaśnięcia z dniem 30 czerwca dotychczasowego rozporządzenia MSWiA o zakazie przebywania we wskazanych miejscowościach pasa przygranicznego w województwach podlaskim oraz lubelskim. Jednocześnie jednak tamtejsi wojewodowie wprowadzić mają zakaz przebywania w odległości do 200 metrów od granicy.

Rozporządzenie obowiązuje do dnia 30 czerwca na dotychczasowych zasadach. Do końca miesiąca, jak zakłada przyjęty harmonogram, ma zostać ukończona budowa zapory na polsko – białoruskim pograniczu. Docelowo zapora ma mieć długość 186 kilometrów czyli tyle ile w przybliżeniu wynosi długość lądowej granicy z Białorusią nie uwzględniając granicznej rzeki Bug.

Na dzień 9 czerwca wykonane było około 130 kilometrów ogrodzenia. Jak informuje rzecznik Straży Granicznej por. Anna Michalska w pierwszym tygodniu miesiąca miały miejsce już odbiory techniczne pierwszych odcinków.

Obowiązujące obecnie rozporządzenie MSWiA weszło w życie z dniem 2 marca i było przedłużeniem poprzedniego wprowadzonego na okres od 1 grudnia 2021 do 1 marca 2022 roku. Wcześniej, począwszy od 2 września do 30 listopada, na objętym zakazem przebywania obszarze obowiązywał stan wyjątkowy co uzasadniane było faktem, że na tym odcinku granicy dochodziło do prób jej nielegalnego przekraczania oraz regularnych incydentów, które mogły służyć eskalacji kryzysu migracyjnego.