Kolejny etap unifikacji Białorusi z Rosją

Kolejny etap integracji Białorusi z Rosją staje się faktem. 18 marca zniesiono wszelkie ograniczenia w podróżowaniu między oboma krajami.
O fakcie tym poinformował rosyjski premier Michaił Miszustin. Dotychczas obowiązujące ograniczenia zniesione zostały dokładnie o północy. Polityk podkreślił, że ułatwienia w przemieszczaniu zdecydowanie pozytywnie wpłyną na rozwój w zakresie współpracy handlowej, gospodarczej oraz humanitarnej między Rosją i Białorusią.

Decyzja o dalszej unifikacji zapadła początkiem tygodnia podczas spotkania ministrów obu państw. Zaakceptował ją ostatecznie prezydent Władymir Putin. Premier Miszustin wyjaśnił, że przyspieszenie tego etapu integracji ma związek z, jak to nazwano „obecną presją Zachodu”. Zaznaczył też, że decyzja o wzmocnieniu integracji w obrębie Państwa Związkowego jest najlepszą odpowiedzią na wywieraną przez kraje zachodnie presje i sankcje na Rosję i Białoruś. Polityk dodał, że zaledwie w poniedziałek 14 marca także jego białoruski odpowiednik, premier Roman Gołowczenko nazwał istniejące jeszcze ograniczenia jako anachronizm, który należy usunąć.

Integracja kończy okres czasowych ograniczeń, jakie obowiązywały od marca 2020 roku i dotyczyły przebywających na Białorusi cudzoziemców i Białorusinów jeśli chodzi o wjazd do Rosji. Co prawda już latem tamtego roku wznowiony został ruch lotniczy, a w 2021 roku ruch kolejowy, jednak reszta ograniczeń pozostała.

Najnowsze porozumienie oznacza dalsze pogłębienie integracji Związku Białorusi i Rosji (ZBiR) i powoduje, że Białoruś w jeszcze większym stopniu staje się częścią Rosji. Wydaje się, że wykluczony z międzynarodowej społeczności Aleksander Łukaszenka nie miał już w tej kwestii pola manewru jak tylko dalej iść w stroną jeszcze głębszej zależności od Moskwy. Porozumienie formalnie nazywa się „otwarciem granic” jednak nieformalnie oznacza ewidentną likwidację kolejnych zewnętrznych oznak państwa białoruskiego.