Kolejne koszty socjalnego rozdawnictwa rządu PiS. 900 mln zł na program „Dobry start”

Jeden z programów rządowych „Dobry Start” kosztował już polskich podatników co najmniej 900 milionów złotych. Jak podało we wtorek 16 sierpnia Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej do tej pory zostało złożonych już ponad 2,558 miliona wniosków o świadczenie dla 3,638 dzieci. Wypłacono już w sumie 3 miliony wyprawek, które kosztowały budżet państwa łącznie 900 milionów złotych. Jednocześnie resort przypomina, że aby otrzymać wypłatę świadczenia przed końcem września wniosek należy złożyć jeszcze w sierpniu.

Założenia programu „Dobry start” przewidują wypłatę kwoty 300 zł na każdego ucznia. Nie ma tu żadnego kryterium dochodowego, więc wnioski są rozpatrywane praktycznie wszystkie pozytywnie. Resort szacuje, że w bieżącym roku świadczeniem odjęte zostanie w sumie około 4,4 miliona uczniów. W sumie od uruchomienia programu w roku 2018 łączna kwota wypłaconych świadczeń na wyprawki szkolne dla uczniów wyniosła już 6,65 miliarda zł.

Warunkiem otrzymania świadczenia w jest złożenie wniosku za pośrednictwem usługi Emp@tia na stronach Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej, platformy Usług Elektronicznych PUE ZUS bądź korzystając z bankowości elektronicznej.

Pieniądze w ramach programu przysługują rodzicom dzieci w wieku do 20 roku życia a w przypadku dzieci niepełnosprawnych górna granica wieku do 24 lata. Co więcej, z programu korzystać mogą także przebywający w Polsce obywatele Ukrainy mający nadany polski numer Pesel, rachunek w polskim banku, telefon oraz adres e-mailowy. Na stronach PUE ZUS z myślą o ukraińskich imigrantach udostępniony został specjalny kreator w języku ukraińskim, który ma za zadanie pomóc w wypełnieniu wniosku.

Choć większość tych, którzy otrzymali świadczenie jest zadowolona, że otrzymała kilkaset złotych, to jednak nieliczni tylko są w stanie zrozumieć, że dzięki temu i podobnym socjalnym programom obecnego rządu została nakręcona spirala inflacyjna, która zabiera każdemu znacznie więcej wartości pieniądza, niż otrzymuje on w świadczeniu.