Brak rtęci i innych metali w Odrze. Pierwsze wyniki niemieckich badań

Pierwsze niemieckie badania próbek z Odry nie wskazują na niepokojące wartości metali ciężkich takich jak rtęć w wodzie.

Strona niemiecka przeprowadziła własne badania wody w rzece Odra po tym, jak zginęła w niej duża ilość ryb. Jak poinformowano we wtorek 16 sierpnia, wyniki nie wskazują na to, aby w wodzie znajdowały się niepokojące wartości stężeń dla metali takich jak między innymi rtęć. Komunikat wydał rzecznik brandenburskiego ministerstwa środowiska, Sebastian Arnold, dodając jednak, że nie da się zidentyfikować jednej konkretnej przyczyny katastrofy ekologicznej na rzece.

Rzecznik, cytowany przez tygodnik „Zeit” zaznaczył, że trwają jeszcze badania substancji odżywczych, jednak nie pozwalają one na obecnym etapie jeszcze na jednoznaczne określenie przyczyny masowego śnięcia ryb w rzece. Rzecznik wskazał ponadto, że w wodach rzeki granicznej występuje także „duże obciążenie solą i wysoką zawartość tlenu”. Niemieckie laboratoria badają wciąż kolejne próbki wody z kolejnych dni i różnych miejsc pomiarowych ,a także materiał organiczny pobrany z próbek ryb. Dane te są na bieżąco przekazywane oraz oceniane.

Arnold zaznaczył, że po stronie Brandenburskiej pobieranie próbek odbywa się regularnie za pomocą automatycznej stacji pomiarowej znajdującej się we Frankfurcie nad Odrą. Próbki pobierane są regularnie w ustalonych odstępach czasu na głębokości 1,5 metrów pod powierzchnią wody. Analizy przeprowadzane są pod kątem obecności takich czynników jak temperatura wody, wartość pH oraz zawartość tlenu.

Rzecznik wyjaśnił, że analizy próbek w laboratoriach odbywają się także pod kątem obecności innych wartości oraz obecności toksyn. Wskazał, że dnia 7 sierpnia odnotowane zostały znaczące zmiany jeśli chodzi o zawartość tlenu w wodzie, poziomu pH i mętności wody. Wartości te mocno wzrosły w przeciwieństwie do azotu azotanowego, którego stwierdzono dużo mniej niż w normalnych warunkach.