Kanadyjski lekarz składa pozew i pokazuje zatrważające dane

Dane statystyczne napływające z Kanady wskazują nagły i niepokojący wzrost ilości martwych urodzeń. Jest to coś bezprecedensowego i jednoznacznie powiązanego z wdrożeniem masowego programu szczepień na covid.

Rekordy martwych urodzeń w Kanadzie

W drugim największym pod względem powierzchni kraju świata w ostatnim czasie dwójka lekarzy wniosła otwarcie oskarżenie wobec polityków i dyrektorów szpitali po tym, jak w ciągu zaledwie jednej doby doszło do 13-tu porodów martwych dzieci w szpitalu w Vancouver. Samo to jest czymś nadzwyczajnym i odbiegającym od normy, dodatkowo sprawę komplikuje fakt, iż wszystkie matki martwych dzieci zostały uprzednio zaszczepione przeciw covid.

Jednym z lekarzy wnoszących oskarżenie jest doktor Daniel Nagase, który ujawnił szokujące dane wskazujące na gwałtowny wzrost ilości martwych urodzeń u zaszczepionych kanadyjskich kobiet. Statystyki zgonów noworodków pokazują niezbicie, że w ostatnich miesiącach doszło do ogromnego procentowego wzrostu takich przypadków. Lekarz przytacza dane między innymi z Waterloo w prowincji Ontario, gdzie w ciągu ostatniego półrocza odnotowano w sumie 86 martwych urodzeń. W porównaniu do 5 lub 6 takich przypadków jakie dotąd miały miejsce w ciągu całego roku jest to ponad 30-krotny skokowy i bezprecedensowy w całej historii pomiarów wzrost. Dodał, że obecnie zdarza się, że w ciągu 24 godzin rodzi się aż 13 martwych dzieci w pełni zaszczepionych matek.

Aktywność doktora Nagase

Doktor Nagase mocno włącza się w trwającą w Kanadzie dyskusję w temacie możliwych do podjęcia działań, w celu przeciwdziałania tłumieniu i utajnianiu danych publicznych, a tego dopuszczają się zarówno rządowi urzędnicy jak i pracownicy służby zdrowia. Lekarz przestrzegał też wielokrotnie przed nadchodzącą katastrofą służby zdrowia publicznego, co jednak jest ignorowane przez rządy oraz główne media.

Pozew wobec polityków i lekarzy

Wnoszący pozew lekarze twierdzą, iż pozwani urzędnicy medyczni oraz politycy mieli konflikt interesów jeśli chodzi o wdrażanie covidowych ograniczeń i regulacji, które doradzali rządowi oraz samo propagowanie tzw. szczepionek na covid.

Po złożeniu oskarżenia lekarz pojawił się przed komisariatem policji, gdzie poinformował o istnieniu ewidentnego konfliktu interesów wielu dyrektorów Kolegium Lekarzy i Chirurgów w Kolumbii Brytyjskiej. Mają oni posiadać akcje, obligacje bądź fundusze inwestycyjne zyskujące na wartości w związku ze sprzedażą leków na covid, a jednocześnie piastują funkcje doradcze mając wpływ na decyzje polityczne odnośnie samej pandemii. Stwierdził, że związki z koncernami oskarżeni powinni oficjalnie potwierdzić i ujawnić między innymi politykom, z chwilą objęcia funkcji doradczych. Tego jednak wielu z nich nie uczyniło zatajając ten fakt przed opinią publiczną.