Holenderski minister zdrowia chce eutanazji dla najmłodszych dzieci

Minister zdrowia Holandii zaproponował, aby wprowadzić możliwość eutanazji dla dzieci w wieku poniżej 12 roku życia. Jest to nic innego jak propozycja rozszerzenia prawa do zabijania obywateli z kolejnej grupy.

Ernst Kuipers, szef holenderskiego resortu zdrowia przekazał we wtorek 28 czerwca członkom niższej izby parlamentu Niderlandów szczegóły rozwiązań prawnych w kwestii zapewnienia dzieciom poniżej 12 roku życia dostępu do eutanazji. Jego projekt ma dotyczyć dzieci, które w jego opinii „nieznośnie cierpią” z powodu nieuleczalnych schorzeń. Dokument przygotowany przez jego resort zawiera warunki dla przeprowadzenia „zabiegu” eutanazji i stanowi, że aby mogła ona zostać przeprowadzona musi być spełniony warunek w postaci niemożności „wyeliminowania beznadziejnego cierpienia dziecka”. Projekt idzie jeszcze dalej niż obecne przepisy i stanowi kolejny krok w stronę „cywilizacji śmierci”.

Warunki eutanazji u dzieci

Propozycja przewiduje konieczność wyrażenia przez rodziców zgody a od lekarza wymaga uprzedniej konsultacji minimum z jednym innym niezależnym lekarzem. W dokumencie można przeczytać, że „W sensie prawnym dziecko nie musi zgadzać się na zakończenie życia”, jednak lekarz powinien postarać się o nawiązanie odpowiedniego kontaktu z dzieckiem na poziomie, który odpowiada jego zrozumieniu.

Przedstawiony projekt ministra Kuipersa przewiduje konieczność uwzględnienia werbalnych a także niewerbalnych sygnałów dziecka. Jeżeli pojawią się sygnały świadczące o tym, że dziecko nie chce zakończenia życia wówczas zgoda rodziców nie będzie wystarczająca do przeprowadzenia zabiegu.

Obecne regulacje

Zgodnie z obecnym stanem prawnym obowiązującym w Holandii eutanazja jest dopuszczalna pod kilkoma ściśle określonymi warunkami. Są to nieznośne, nierokujące poprawy cierpienie danej osoby, przeprowadzone konsultacje z innym lekarzem oraz zgoda świadomego swojego stanu zdrowia pacjenta. Zabieg ten przeprowadza się u osób nie młodszych niż 12 lat, przy czym w przypadku nieletnich do 16 lat konieczna jest zgoda rodziców bądź opiekunów. Osoby w wieku 16-18 lat mogą już w tej sprawie zadecydować samodzielnie, jednak lekarze przed jej przeprowadzeniem muszą się skonsultować z rodzicami.

Ponadto w „postępowej” Holandii funkcjonuje tzw. Protokół z Groningen, który dotyczy eutanazji już narodzonych niemowląt, czyli zabijania narodzonych. Nie stanowi on jednak formalnie prawa ale jest zbiorem procedur stworzonych przez naukowców z uniwersyteckiego szpitala w Groningen wspólnie z tamtejszą lokalną prokuraturą. Protokół w 2005 roku zatwierdziło jako zbiór ogólnokrajowych wytycznych Holenderskie Stowarzyszenie Opieki Pediatrycznej, Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde.