Nowa koncepcja strategiczna NATO przyjęta

Podczas dopiero co rozpoczętego szczytu NATO przyjęta została zapowiadana Nowa Koncepcja Strategiczna Sojuszu. Ona i pozostałe zaakceptowane przez przywódców dokumenty mają zasadniczo wpłynąć na wzmocnienie wschodniej flanki Paktu Północnoatlantyckiego.

Po zatwierdzeniu dokumentu Paweł Soloch, szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego przyznał, że w ostatecznej jego wersji spełnione zostały wszystkie polskie oczekiwania. Oświadczenie to złożył za pośrednictwem serwisu Twitter po zakończeniu pierwszej, i w jego ocenie najważniejszej, sesji na Szczycie NATO w Madrycie.

W dokumencie zapisano, że prowadzona agresywnie wojna Federacji Rosyjskiej przeciwko Ukrainie spowodowała zaburzenie pokoju w regionie oraz zasadniczo i poważnie wpłynęła na poczucie bezpieczeństwa w tej części świata. Dokument głosi, że „Brutalna i bezprawna inwazja, powtarzające się okrucieństwa, naruszenia międzynarodowego prawa humanitarnego” spowodowały „niewypowiedziane cierpienia i zniszczenia”.

Nowa Koncepcja Strategiczna NATO zawiera kluczowe stwierdzenie, że silna i niepodległa Ukraina stanowi podstawę dla stabilności całego obszaru euroatlantyckiego. Dokument stwierdza także, że dopóki istnieje broń jądrowa to „NATO pozostaje sojuszem nuklearnym” i dodaje, że podstawowym celem „zdolności nuklearnych” paktu jest zachowanie pokoju a także odstraszanie ewentualnych agresorów, obrona, zapobieganie kryzysom albo też zarządzanie nimi kiedy już wybuchną. Koncepcja stanowi, że nadrzędnym celem NATO jest zapewnienie jego członkom wspólnej obrony, która opiera się na „podejściu 360 stopni”.