Fuzja Orlenu z PGNiG w tym roku. Jest zgoda UOKiK

Jest zgoda Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumenów na fuzję Orlenu z PGNiG. Ma do niej dojść jeszcze w tym roku.

Pozytywna decyzja w kwestii fuzji obu podmiotów zapadła we środę 16 marca. Ma ona jednak charakter warunkowy. Prezes UOKiK Tomasz Chróstny wydal oficjalnie zgodę na to, aby PKN Orlen połączył Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo przejmując jego aktywa.

Niedługo po wydaniu decyzji prezes PKN Orlen Daniel Obajtek wydał oświadczenie, w którym zaznaczył, że proces przejęcia PGNiG zostanie sfinalizowany i definitywnie zakończony przed końcem roku 2022. Prezes dodał, że dzięki tej decyzji Polska będzie mieć zagwarantowane pełne bezpieczeństwo energetyczne.

Prezes zaznaczył, że w oczekiwaniu na decyzję UOKiKu prowadzone były już prace na poziomie organizacyjnym oraz technicznym, dzięki czemu strukturalne połączenie obu spółek nastąpi możliwie jak najszybciej. Obajtek przypomniał, że PKN Orlen już od 4 lat odważnie inwestuje w modernizację posiadanych aktywów a także inicjował nowe projekty poszerzające kompetencje w sferach petrochemii, energetyki a także badań i rozwoju.

Zgoda na przejęcie ma charakter warunkowy. Obie spółki, PKN Orlen oraz PGNiG, mają bowiem dokonać zbycia spółki zależnej Gas Storage Poland sp. z o.o. W Dębogórzu na rzecz niezależnego zewnętrznego inwestora. Mają na to 12 miesięcy licząc od dnia połączenia obu podmiotów ze sobą.

Ponadto decyzja UOKiK zobowiązuje Orlen i PGNiG do zawarcia na okres nie krótszy niż 10 lat umowy powierzenia GSP bądź jej prawnemu następcy pełnienia obowiązku operatora systemu do magazynowania paliw gazowych, które stanowić będą własność podmiotu, który powstanie po połączeniu obu spółek.

Zgoda UOKiK na połączenie obu podmiotów stanowi kolejny i istotny krok na drodze do powstania jednego dużego i silnego koncernu multienergetycznego, który ma zagwarantować bezpieczeństwo energetyczne nie tylko samej Polski ale też całego regionu Europy Środkowo – Wschodniej. Dodając do tego przejęcie Lotosu finalizacja fuzji wszystkich trzech spółek ma zapewnić Polakom stabilny i bezpieczny dostęp do energii na akceptowalnym poziomie cenowym.