Emeryci grupą najczęściej popierającą „Polski Ład”

Jest jedna grupa społeczna, której zdecydowanie podoba się nowa reforma Prawa i Sprawiedliwości „Polski Ład”. Według wyników sondażu IBRIS dla „Super Expressu” są to emeryci.

Fakt, że ta własnie grupa wyraża zadowolenie z wprowadzonych przez partię rządzącą nie dziwi, bowiem w tej grupie wiekowej jest wysoki odsetek głosujący na obecną partie rządzącą. Nie jest to reprezentatywny wskaźnik, bowiem w innych grupach społecznych krytyka, jaka spada na „Polski Ład” zwany też potocznie „Nowym Wałem”.

Wyniki przeprowadzonego dla „Super Expressu” sondażu Instytutu Badań Rynkowych i Społecznych IBRIS wskazują, że 41,2% polskich emerytów pozytywnie ocenia zmiany wprowadzone przez tzw. „Polski Ład”. Odmiennego zdania jest 36,3% seniorów. Bark zdania na ten temat wyraża 22,5% biorących udział w badaniach.

Preferencje polityczne niewątpliwie sprzyjają Prawu i Sprawiedliwości w najstarszej grupie wiekowej, bowiem jest w niej przewaga zwolenników wprowadzanych przez obecny rząd zmian. Współczynnik poparcia dla programu „Polski Ład” sięga tu bowiem aż 96%. Dla porównania wśród emerytów popierających opozycję zdanie pozytywne wyraża tylko 3% badanych a przeciwnych rozwiązaniom zawartym w tym programie wynosi 89%. Pozostałe 8% nie ma zdania w tym temacie.

Pod względem wysokości świadczeń emerytalnych okazuje się, że popierających „Polski Ład” jest około 48% seniorów otrzymujących świadczenie poniżej 2000 złotych. 24% ma inne zdanie a 27% nie określiło swojego stanowiska.

W grupie otrzymujących świadczenia między 2001 a 3000 złotych przeciwko całej reformie jest 43% ankietowanych, natomiast 37% popiera rozwiązania zaproponowane przez PiS.

Dalsza zmiana proporcji zwolenników i przeciwników programu następuje w miarę zbliżania się kwoty emerytury do 4000 złotych. Tutaj program „Polski Ład” popiera jedynie 31%, 57% ma o nim natomiast złe zdanie. Wśród seniorów otrzymujących świadczenia emerytalne powyżej 4000 złotych panuje niemal zgodne przekonanie, że program ten jest zły. Krytykuje go tu aż 97% badanych.