Coraz więcej Rosjan ucieka do Niemiec

Podczas gdy do Polski masowo napływają Ukraińcy, do Niemiec coraz częściej wyjeżdżają Rosjanie uciekający ze swojego kraju.

Jak doniósł „Welt am Sonntag” cytując komunikat Ministerstwa Spraw Zagranicznych, w okresie tylko od początku wojny na Ukrainie w Republice Federalnej Niemiec wydano już blisko 10 tysięcy wiz pobytowych dla Rosjan. Z kolei od początku marca wydanych zostało dla nich już 3560 wiz Schengen.

Jak podano, obywatelom Rosji wydano 5530 wiz krajowych pozwalających na dłuższy pobyt. Do tej liczby należy dodać jeszcze tych, którzy do Niemiec wjechali na podstawie wizy Schengen wydanych w innych krajach.

Niemiecka gazeta podaje, że do kraju podróżuje wielu turystów oraz Rosjan podróżujących służbowo. Ostatnio jednak częściej niż wcześniej z wiz korzystają przedstawiciele rosyjskiej opozycji a także dziennikarze.

W odpowiedzi na większe zainteresowanie już w połowie maja niemieckie Ministerstwa Spraw Zagranicznych oraz Spraw Wewnętrznych uzgodniły szybszą procedurę wydawania wiz wjazdowych.

Jak podało niemieckie MSW od dnia 18 maja udzielono już zgody 43 obywatelom Rosji na wjazd do kraju z przyczyn humanitarnych. Jest to ponad 10-krotny wzrost w odniesieniu do okresu przed 18 maja, kiedy to zgód takich wydano tylko cztery. Wielu może być zaskoczonym gdyż przybywający do Niemiec Rosjanie nie należą zazwyczaj do ugrupowań i organizacji przeciwnych Putinowi. Nie taki jest główny powód przyjazdu Rosjan do RFN.