Badania na Harwardzie negują skuteczność szczepień kowidowych

Przeprowadzone przez badacza z Harvardu badania w sposób jednoznaczny udowodniły, że tzw. szczepionki na covid są nieskuteczne.

Opublikowane właśnie wyniki nie pozostawiają złudzeń co do tego, że cała akcja masowych szczepień nie odnosi i nie przyniesie nigdy zakładanego efektu. Badania prowadzone były w 2947 hrabstwach na terenie Stanów Zjednoczonych oraz 68-iu innych krajach. Wyniki zostały zaakceptowane i ich opracowanie ukazało się na łamach European Journal of Epidemiology. Jednoznacznie obalają one powtarzany od wielu miesięcy argument o tym, że leki mRNA mają jakikolwiek wpływ na rozprzestrzenianie się wirusa.

To jednak nie wszystko. Okazuje się bowiem, że jest jeszcze gorzej co zauważono już we wrześniu na łamach Becker News. Stwierdzono już wówczas istnienie korelacji pomiędzy poziomem wyszczepienia w danym kraju a ilością zgłaszanych przypadków zakażeń oraz zachorowań. Badania naukowe stają się więc koronnym i miażdżącym argumentem obalającym tezę o ochronie tzw „zdrowia publicznego” za pomocą tych preparatów.

Poziom szczepień a nowe przypadki

Pozornie wydaje się, że na poziomie danego kraju nie ma zauważalnego związku pomiędzy odsetkiem w pełni wyszczepionej populacji a nowo-rejestrowanymi przypadkami covid w tygodniowych okresach czasu. Porównując jednak dane z różnych państw widać delikatną regularność trendu wskazującego na powiązanie tych dwóch czynników. Na tej podstawie widać, że kraje o niemal w pełni zaszczepionej populacji maja wyraźnie wyższy odsetek nowych przypadków zachorowań na covid w przeliczeniu na 1 milion mieszkańców.

Po trwającej niemal rok czasu akcji masowych szczepień widać coraz wyraźniej, że ilość nowych zachorowań rośnie wraz ze wzrostem wskaźnika wyszczepienia. Na mapie politycznej wyróżnia się tu szczególnie kilka państw. Jest wśród nich np. Izrael, w którym poziom w pełni zaszczepionej dorosłej populacji wynosi 61,5%, a kraj ten przechodzi w bardzo ostry sposób czwartą falę notując rekordy zachorowań i już zapowiedziano tam konieczność iniekcji czwartej dawki. Kraje takie jak Islandia czy Portugalia o ponad 75%-owym współczynniku wyszczepienia mają zdecydowanie więcej nowych rejestrowanych przypadków covid niż Wietnam albo RPA, gdzie ten odsetek wynosi tylko 10%.

Podobne badania porównawcze przeprowadzono też w samych Stanach Zjednoczonych analizując sytuację hrabstw, które przy wysokim współczynniku szczepień mają jednocześnie najwyższa w kraju transmisję wirusa. Badania przeprowadzono zgodnie z ogólnie przyjętymi normami stosując uznane metodologie badawcze a ich wyniki nie budzą wątpliwości co do ich wiarygodności. Nie są więc one łatwe do zakwestionowania, co daje przeciwnikom masowych szczepień na covid mocny merytoryczny argument do dyskusji.