Wyższe ryzyko zapalenia serca u osób po „dawce przypominającej”. Nowe badania nie pozostawiają wątpliwości

Badania przeprowadzone przez francuskich badaczy nie pozostawiają wątpliwości co do związku „szczepionki” covidowej ze zwiększonym ryzykiem zapalenia serca. Wyniki pokazują niezbicie, że po przyjęciu dawki przypominającej, czyli tzw. boostera, ryzyko wystąpienia zapalenia serca znacząco wzrasta.

Fakt, że podstawowe serie tzw. szczepionek mRNA produkowanych przez firmy Pfizer i Moderna powoduje zwiększone ryzyko zapalenia serca jest już oczywisty. Wciąż jednak mało było badań, które analizowałyby wpływ kolejnych dawek, tzw. przypominających, na poziom ryzyka chorób związanych z sercem. Lukę tą zapełnili francuscy badacze przeprowadzając w tym zakresie kompleksowe badania.

Francuskie badania

Naukowcy z Francji w swoich badaniach przeanalizowali 4890 przypadków wystąpienia zapalenia mięśnia sercowego u osób przyjętych do wszystkich szpitali w kraju w okresie pomiędzy 27 grudnia 2020 a 31 stycznia 2022 roku. W swoich analizach wykorzystali wyniki 48,9 tysiąca kontroli z ogółu populacji, które dopasowane były pod kątem wieku, płci oraz obszaru zamieszkania.

Wyniki i ich analiza

Wyniki badań jednoznacznie wskazały na istnienie związku między otrzymaniem dawki przypominającej „szczepionki” na covid. Okazało się, że tzw. booster generuje podwyższone ryzyko wystąpienia zapalenia mięśnia sercowego, czyli jednego z rodzajów zapalenia serca. Ryzyko to dużo bardziej zwiększa kolejna dawka preparatu firmy Moderna. Było ono trzykrotnie większe w przypadku osób zaszczepionych dawką przypominającą firmy Pfizer i aż czterokrotnie wyższe o tych, którym podano preparat drugiego z producentów.

W analizie obejmującej osoby w przedziale wiekowym między 12 a 29 rokiem życie ryzyko zapalenia serca rosło 4,9 raza u osób, które przyjęły boostera firmy Pfizer. W tej grupie dane dotyczące dawkę przypominająca Moderny nie były dostępne, ponieważ Francja zawiesiła stosowanie preparatu tej firmy w październiku 2021 roku. W kolejnym miesiącu „szczepionkę” Moderny udostępniono w tym kraju ponownie, jednak już dla osób w wieku 30+.

W przypadku grupy wiekowej powyżej 30 roku życia booster firmy Pfizer generował 2,4 raza wyższe ryzyko wystąpienia zapalenia serca, a specyfik Moderny zwiększał to ryzyko aż 4,1 – krotnie.

Badania pokazały, że ryzyko rosło także w przypadku podania trzeciej dawki w ciągu 170 dni od pierwszej iniekcji. Podobnie większe ryzyko występuje w przypadku gdy druga dawka podana będzie 27 dni po pierwszej.

Decyzje organów państwowych

Władze USA ab zwiększyć bezpieczeństwo stosowania preparatów szczepionkowych doradzały i doradzają swoim obywatelom, aby drugi zastrzyk otrzymywali oni po upływie ośmiu tygodni od pierwszego. Zalecenie to zostało wydane już wcześniej, gdy związki dwóch pierwszych dawek z podwyższonym ryzykiem zapalenia serca były wystarczająco udowodnione. Wcześniejsze wytyczne dla Amerykanów wskazywały na okres trzech tygodni do miesiąca.

Teraz po nowych badaniach francuskich badaczy zapewne będzie musiała zostać dokonana korekta zaleceń przez odpowiednie służby medyczne w tym kraju. Naukowcy bowiem stwierdzili, że najlepszą na razie metodą na zaradzenie podwyższonemu ryzyku zapalenia serca po podaniu dawki przypominającej będzie znaczące wydłużenie odstępów pomiędzy podaniem drugiej i każdej kolejnej dawki. Dłuższe interwały czasowe pomiędzy kolejnymi iniekcjami, jak piszą autorzy badania, mogą wpłynąć na obniżenie ryzyka zapalenia serca związanego z tzw. szczepionką”.