Wymaganie negatywnego testu narusza prawa pacjenta. „Otrzeźwienie” w NFZ

Po dwóch latach swoistego „amoku” jaki wybuchł wraz z tzw. pandemią covid, Narodowy Fundusz Zdrowia dokonał „odkrycia”, że wymaganie od pacjenta negatywnego wyniku testu jest naruszeniem jego elementarnych praw.

Do takich wniosków po dwóch latach doszło szefostwo NFZ. We wtorek przedstawiciel NFZ podał oficjalnie, że to co przez dwa ostatnie lata było „normą”, czyli wymaganie negatywnego testu na covid od każdego pacjenta przed przyjęciem go do poradni jest elementarnym naruszeniem praw pacjenta.

W związku z tym „odkryciem” Narodowy Fundusz Zdrowia zmienił zalecenia w przypadku postępowania diagnostycznego, które wydano w 2020 roku w założeniu zmniejszenia zagrożenia epidemicznego w związku z covid. NFZ od teraz nie zaleca już rutynowego testowania w kierunku wirusa SARS-CoV-2 w przypadku pacjentów bezobjawowych, którzy nie wykazują gorączki ani innych infekcji dróg oddechowych w momencie przybycia do placówki podstawowej opieki zdrowotnej lub przed planową bądź nagłą hospitalizacją.

Według zmienionych zaleceń teraz podstawowym warunkiem aby realizacja praw pacjentów do świadczeń zdrowotnych przebiegała właściwie jest zapewnienie odpowiedniej dostępności tychże świadczeń. W tym zakresie mieści się też ograniczanie barier utrudniających ten dostęp do lekarzy i niezbędnych metod leczenia.

Fundusz przyznał, że wymaganie każdorazowo od pacjenta okazania negatywnego wyniku testu na covid i uzależnienie od tego przyjęcia do danej poradni, szpitala, ośrodka rehabilitacji, uzdrowiska bądź sanatorium.

Z dniem 1 kwietnia, i nie jest to bynajmniej żart na prima aprilis, zostanie definitywnie wstrzymane odrębne finansowanie ze źródeł NFZ procedury wykonywania testów jeśli chodzi o diagnostykę w kierunku SARS-CoV-2 przez apteki, laboratoria oraz inne mobilne punkty pobrań i punkty lecznicze, które były częścią systemu testowania. Narodowy Fundusz Zdrowia wyjaśnia, że jest to związane z tym, ze tendencja spadkowa nowych zakażeń utrzymuje się już od pewnego czasu. Zmiany wchodzą w życie zgodnie z rozporządzeniami Ministra Zdrowia oraz Rady Ministrów.