WHO miała zalecić Ukrainie zniszczenie zjadliwych patogenów na jej terytorium

Reuters donosi, że Światowa Organizacja Zdrowia miała polecić Ukrainie zniszczenie patogenów o wysokiej zjadliwości mogących wywołać kolejną pandemię.

WHO twierdzi, że zalecała Ukrainie zniszczenie znajdujących się w laboratoriach na jej terytorium patogenów wysokiego ryzyka w celu zapobieżenia rozprzestrzenianiu się groźnych chorób i ryzyku wybuchu następnej epidemii. Komunikat ten potwierdza pośrednio przypuszczenia, które pojawiły się po pierwszych punktowych atakach rakietowych Rosji na Ukrainę odnośnie tego, że celami mogły być laboratoria, w których przechowywano niebezpieczne patogeny. W tym kontekście ta jedna akcja przeprowadzona na samym początku wojny miałaby udaremnić groźbę potencjalnego wycieku niebezpiecznych drobnoustrojów, które mogłyby doprowadzić do rozprzestrzenienia się chorób wśród ludności. Ponieważ jednak nie ma żadnych twardych dowodów na to, że tak było, a strona ukraińska odmawia w tej sprawie komentarza, przypuszczenie to pozostaje w sferze teorii i domysłów tak długo, dopóki się one nie pojawią.

Laboratoria biologiczne są faktem

Działalność tajnych laboratoriów prowadzących badania nad patogenami biologicznie czynnymi w celu zmniejszania zagrożeń wynikających z groźnych chorób atakujących ludzi oraz zwierzęta nie jest tajemnicą. Istnieją one w różnych krajach świata a potwierdzeniem, że groźba wycieku, celowego bądź przypadkowego uwolnienia do środowiska stworzonego w takich ośrodkach patogenu jest realna jest pandemia covid. Twierdzenie, że koronawirus powstał właśnie w którymś z takich ośrodków badawczych w świetle coraz to nowych dowodów nie należy już do zagadnień z kategorii teorii spisku a jest coraz lepiej udokumentowanym faktem. Zgodnie z tym, co przekazał Reuters, ukraińskie laboratoria otrzymywały wsparcie swoich badań ze strony USA, UE oraz WHO.

WHO potwierdza ukraińskie badania

Agencja zadała Światowej Organizacji Zdrowia pytania odnośnie współpracy z Ukrainą w okresie przed a także już podczas trwania rosyjskiej inwazji. WHO miało potwierdzić, że prowadziło takową już od kilku lat w celu, jak to określono „promowania praktyk bezpieczeństwa” mających zapobiec celowemu lub przypadkowemu uwolnieniu patogenów do środowiska. W ramach swoich działań WHO miała w zdecydowany sposób zalecić Ministerstwu Zdrowia Ukrainy oraz innym organom niezwłoczne zniszczenie patogenów wysokiego ryzyka grożących potencjalnym wyciekiem.

WHO nie podała jednak informacji na temat terminu, kiedy zalecenie to zostało wydane. Odpowiedź nie zawierała też szczegółowych informacji na temat rodzaju patogenów oraz toksyn do likwidacji, jakie miałyby znajdować się w ośrodkach na terytorium Ukrainy. Nie ma też informacji, czy zalecenia te zostały ostatecznie wykonane czy też nie. Odpowiedzi nie udzieliły ani władze w Kijowie ani ukraińska ambasada w Waszyngtonie.

Rosyjskie MSZ potwierdza istnienie laboratoriów

We środę 16 marca rzecznik Ministerstwa Spraw Zagranicznych Rosji Maria Zacharowa kolejny już raz powtórzyła twierdzenie o amerykańskich laboratoriach pracujących na Ukrainie nad bronią biologiczną. Waszyngton wraz z Kijowem konsekwentnie zaprzeczają jednak tym oskarżeniom. Rzecznik nie ogranicza się do samych twierdzeń, bowiem poinformowała, że siły rosyjskie znalazły na Ukrainie dokumenty wskazujące na to, że tamtejsze służby podjęły nadzwyczajne próby zacierania dowodów anto, że działały tam wojskowe programy biologiczne. Zniszczone miały zostać próbki laboratoryjne. Tych informacji rosyjskich jednak, jak podkreśla agencja Reutera, nie udało się na chwilę obecną potwierdzić ani zweryfikować. W odpowiedzi na te zarzuty rzecznik ukraińskiego prezydenta stanowczo zaprzeczył, że operacje, o których mówią rosyjskie władze miały kiedykolwiek miejsce. W podobnym tonie wypowiedział się także rząd USA mówiąc, że Rosja może te twierdzenia wykorzystać w charakterze pretekstu dla użycia własnej broni biologicznej bądź chemicznej.

W najbliższy piątek odbędzie się zwołane na wniosek Rosji posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych, którego przedmiotem ma być omówienie, bez przedstawiania dowodów, rosyjskich twierdzeń o prowadzonych rzekomo przez USA badaniach biologicznych na Ukrainie.