Unia Europejska zamawia miliony kolejnych dawek preparatów kowidowych

Pomimo spadającego zainteresowania kolejnymi dawkami preparatów kowidowych Unia Europejska zamawia dalej następne wielomilionowe dostawy dawek. Ten swego rodzaju amok szczepionkowy eurokratów namacalnie dowodzi, że wspólnotą rządzi grupa oderwanych od realiów polityków realizujących wcześniej założone cele pomimo zmieniającej się sytuacji.

Na początek Eurokraci zamawiają kolejne partie zmodyfikowanej „szczepionki” kowidowej firmy Moderna. Dla nich nie ma znaczenia fakt, że trudne do policzenia ilości zamówionych wcześniej specyfików się zmarnowało. Ważne jest, że na kolejnych dostawach można wydając publiczne pieniądze dać zarobić firmom, w którym zapewne niejeden eurokrata posiada udziały lub jest powiązany koneksjami rodzinnymi. Bruksela niczym w ślepym amoku brnie dalej w kolejne zamówienia, które mają stanowić część ogólnego unijnego kontraktu opiewającego na 460 milionów dawek. Zamówienie to Komisja Europejska złożyła w firmie Moderna na początku tzw. „pandemii” w imieniu wszystkich krajów członkowskich.

Ponad zamówione już ilości Komisja Europejska miała też zarezerwować w Modernie dodatkowe 15 milionów dawek preparatu, który ma być już nową wersją zmodyfikowaną wobec wariantu omikron.

Już w połowie czerwca Europejska Agencja Leków EMA poinformowała o rozpoczęciu przez nią badań nowej wersji, która ma być w stanie zwalczać zarówno oryginalnego szczepu koronawirusa jak i wariantu omicron i jego subwariantów, która mają być rzekomo odpowiedzialne za niedawny wzrost infekcji.

Komisja Europejska miała nawet wydać EMA zastrzeżenie, że jej ocena nowych preparatów ma wypaść pozytywnie, żeby zamówione dawki mogły być używane już jesienią i zimą. Jednocześnie 9 sierpnia Komisja zakomunikowała o osiągnięciu porozumienia z Moderną odnośnie ponownej korekty w harmonogramie dostaw, w ramach której dostawy pierwotnie planowane już na lato zostaną przesunięte na jesień i zimę. Jak podkreślono, rozwiązanie to ma lepiej odpowiedzieć na potrzeby poszczególnych państw członkowskich, którym większe zapasy będą potrzebne zwłaszcza w tym okresie do realizacji krajowych kampanii.