Nadchodzą gigantyczne podwyżki cen wody

Już we wrześniu Polacy mogą doświadczyć ogromnych podwyżek opłat za wodę. Wiąże się to ze zmianami taryfowymi wprowadzanymi przez Wody Polskie.

Wszystko wskazuje na to, że ceny gwałtownie pójdą do góry bowiem przedsiębiorstwa nagminnie się skarżą na to, że rosną koszty działalności. Byłyby to już kolejne po prądzie i śmieciach opłaty, które idą coraz bardziej do góry w relatywnie krótkim czasie.
O planowanych zmianach poinformowały we wspólnym komunikacie Wody Polskie oraz Izba Gospodarcza „Wodociągi Polskie” wskazując, że 1 września zacznie się proces taryfikacji.

Izba Gospodarcza „Wodociągi Polskie” jest reprezentantem zdecydowanej większości przedsiębiorstw wodociągowo – kanalizacyjnych. Jako taki zwrócił się z wnioskiem do wiceministra infrastruktury Marka Gróbarczyka o podjęcie działań mających zaradzić rosnącym kosztom operacyjnym, na które skarzą się przedsiębiorstwa wodociągowe. Jak twierdzi Izba w pierwszym kwartale tego roku blisko 70 % tych przedsiębiorstw odnotowało znaczące straty, na co wpływ miała szalejąca inflacja.

Jak podano w wydanym komunikacie wiceminister Marek Gróbarczyk przychylił się do prośby, jaką wystosowała Izba Gospodarcza „Wodociągi Polskie”. W związku z tym spółka Wody Polskie już 1 września uruchomią nowy proces taryfikacji polegający na ustaleniu cen na wodę i ścieki. Cała procedura ma się odbyć w trybie szczególnym, tj w oparciu o art. 24justawy „o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków”.