Unia całkowicie zawiesza umowę o ułatwieniach wizowych dla Rosjan

Unia Europejska podjęła decyzję, aby całkowicie zawiesić umowę o ułatwieniach w wystawianiu wiz obywatelom Federacji Rosyjskiej. Regulacje przewidują, że wobec nich mieć będą zastosowanie tylko ogólne przepisy z zakresu kodeksu wizowego.

Decyzja ta już na starcie spowoduje wzrostem opłaty za wniosek wizowy z dotychczasowych 35 do 80 euro. Do tego dojdzie konieczność przedstawienia dodatkowych dokumentów uzasadniających, dłuższy czas rozpatrywania wniosków oraz zaostrzone zasady wydawania wielokrotnych wiz wjazdowych.

Koniec ułatwień wizowych

Jak powiedział Vit Rakusan, czeski minister spraw wewnętrznych, umowy odnośnie ułatwień w wydawaniu wiz mogą zezwalać na wjazd na teren UE tylko obywatelom państw będących wiarygodnymi partnerami, które szanują tożsame wartości. Polityk dodał, że Rosja, która prowadzi „niczym niesprowokowaną i nieuzasadnioną wojnę napastniczą” dopuszczając się ataków nawet na ludność cywilną utraciła ta wiarygodność deptając zasady współpracy międzynarodowej. Wskazał tym samym, że decyzja jest bezpośrednim efektem działań rosyjskich.

Zmiana została opublikowana w Dzienniku Urzędowym 9 września, kiedy także wchodzi w życie. Stosowana będzie natomiast od poniedziałku 12 września.

Unijno – rosyjska umowa o wydawaniu wiz weszła w życie z dniem 1 czerwca 2007 roku, a jej celem było ułatwienie wydawania krótkoterminowych wiz na dłużej niż 90- dni w okresie 180 – dniowym. Obowiązywała na zasadach wzajemności.

Po tym jak 24 lutego bieżącego roku Rada Europejska potępiła rosyjską agresję na Ukrainę wyrażając jednocześnie solidarność z Ukrainą, już kolejnego dnia UE uchwaliła pierwsze sankcje wobec Rosji obejmujące częściowe zawieszenie umowy o ułatwieniach wizowych dla rosyjskich dyplomatów oraz urzędników i biznesmenów.

Później Unia przyjmowała kolejne dodatkowe środki w ramach reakcji na rosyjskie działania i wspierające Ukrainę. Na nieformalnym spotkaniu unijnych ministrów spraw zagranicznych, które odbyło się 31 sierpnia wypracowane zostało porozumienie polityczne odnośnie całkowitego zawieszenia realizacji tejże umowy o wydawaniu wiz.

Całkowite zawieszenie umowy dotyczyć ma wszystkich kategorii Rosjan przybywających do Unii Europejskiej na krótki okres. W najbliższym czasie Komisja Europejska ma przygotować dodatkowe wytyczne mające zagwarantować, że zawieszenie umowy nie wpłynie negatywnie i ze szkodą dla osób podróżujących do krajów wspólnoty w „niezbędnych celach” takich jak dziennikarze, dysydenci albo przedstawiciele społeczeństwa obywatelskiego.