Szwajcarski spór o neutralność kraju w kontekście wejścia do Rady Bezpieczeństwa ONZ

W Szwajcarii rozgorzał rządowo – parlamentarny spór i dyskusja nt neutralności tego kraju w związku z jego kandydaturą do Rady Bezpieczeństwa ONZ.

Wszystko zaczęło się od tego, że Szwajcaria chce zająć niestałe miejsce w Radzie Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych. Przeciwko temu pomysłowi są politycy partii prawicowych twierdzący, że stanowi to zagrożenie dla tradycyjnej neutralności tego niewielkiego kraju.

Debata w parlamencie

Sprawa dotarła w końcu do parlamentu, który podczas posiedzenia we czwartek 10 marca poparł decyzję o wejściu do RB stosunkiem głosów 125 „za” do 56 „przeciw”. Była to już kolejna debata na temat neutralności w ostatnim czasie. Poprzednia odbywała się w kontekście nakładania przez Szwajcarię sankcji na Rosję. Wówczas poparcie było nawet większe a z jednomyślności wyłamała się jedynie Demokratyczna Unia Centrum, czyli Szwajcarska partia Ludowa SVP.

Szwajcaria wstąpiła do Organizacji Narodów Zjednoczonych dopiero 20 lat temu i pierwszy raz kandyduje na niestałego członka w Radzie Bezpieczeństwa na dwuletnią kadencję. Wybory na niestałe miejsca w RB mają się odbyć w czerwcu bieżącego roku.

Zdaniem rządu federalnego oraz parlamentu udział Szwajcarii w Radzie Bezpieczeństwa ONZ jest w pełni zgodny zasadami neutralności kraju. Rząd w całym sporze argumentował, że jeżeli stanowisko Rady Bezpieczeństwa w jakikolwiek sposób miałoby podważać neutralność kraju wówczas delegacja szwajcarska będzie przeciwko bądź wstrzyma się od głosu.

SVP zdecydowanie przeciwna

Zdaniem polityków Szwajcarskiej partii Ludowej SVP zatwierdzenie członkostwa w RB oznacza świadome zniszczenie przez parlamentarzystów ważnego atutu jakim jest neutralność kraju. Partia złożyła już kilka wniosków o wycofanie kandydatury Szwajcarii w zbliżających się tegorocznych wyborach.

SVP zdecydowanie sprzeciwia się członkostwu Szwajcarii w takich organizacjach międzynarodowych jak Unia Europejska oraz ONZ. Partia jest jednoznacznie przeciwko łagodzeniu prawa imigracyjnego i azylowego a także kodeksu karnego. W tych kwestiach ma oblicze narodowo-konserwatywne, eurosceptyczne a także izolacjonistyczne. Jeśli chodzi o ekonomię jest liberalna. Konsekwentnie popiera wypracowane historycznie szwajcarskie tradycje jak choćby prawo posiadania broni, neutralność oraz krajową armię w formie krajowej milicji.