Skandal na poznańskim Uniwersytecie Ekonomicznym. Sławomir Mentzen usunięty z grona prelegentów

Coraz szerszym echem odbija się usunięcie prawicowego ekonomisty z listy prelegentów na podatkowej majówce na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. Władze uczelni wydały kuriozalny w swojej treści komunikat „uzasadniający” swoje działania.

Ekonomista i polityk prawicowy dr Sławomir Mentzen miał być jednym z prelegentów podczas XV Majówce Podatkowej na poznańskim Uniwersytecie Ekonomicznym. Niemal w ostatniej chwili, gdy do głosu doszły władze uczelni, okazało się jednak, że gość został usunięty z grona prelegentów. W wydanym oświadczeniu władze uczelni stwierdzają wprost, że powodem tego ruchu nie były względy merytoryczne, a o usunięciu zadecydowały wyłącznie poglądy polityczne jakie wyznaje ten znany członek Konfederacji. Okazało się, że według władz uczelni, wiedzę ekonomiczną dla studentów przekazywać mogą tylko osoby o „właściwych” poglądach.

Majówka Podatkowa na poznańskiej uczelni jest cyklem spotkań z ekspertami, które przez cały miesiąc maj organizuje Studenckie Koło Naukowe TAX. Dr Sławomir Mentzen miał w ramach imprezy wygłosić prelekcję pt. „Doradztwo podatkowe. Teoria a praktyka”. Uczelnia niespodziewanie poinformowała o wycofaniu swojej zgody na wykład wiceprezesa partii KORWiN, a powodem tej decyzji okazały się być poglądy polityczne nie mające nic wspólnego z tematyką niedoszłego wykładu.

W wydanym komunikacie władze Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu stwierdziły wprost, że przyczyna wycofania zgody nie ma związku z merytoryczną wartością wykładu a wynika wyłącznie z tego, że uczelnia kieruje się „wartościami, które nie licują z poglądami prezentowanymi przez p. Mentzena”. Na tej liście wartości przyświecających uczelni wskazano między innymi na otwartość na drugiego człowieka oraz rozsądek w działaniu. Władze uczelniane poinformowały otwarcie, że poglądy dr. Mentzena stoją w sprzeczności z wymienionymi wartościami dlatego też zdecydowały się na usunięcie gościa z listy prelegentów.

Usunięcie Mentzena w ostrych słowach nazwał jako żenadę publicysta Rafał Ziemkiewicz. Natomiast były poseł Jacek Wilk nazwał to prymitywną, antynaukową i ideologiczną selekcją.