Recesja w strefie euro. Eksperci ostrzegają

Analitycy Goldman Sachs przewidują, że w drugiej połowie roku poważna recesja wystąpi w krajach strefy euro. Wskazują, że o zbliżającej się zapaści świadczy PMI dla strefy euro poniżej 50 punktów spowodowany gwałtownym spadkiem wzrostu w Niemczech, słabnąca aktywność gospodarcza oraz zmniejszane się przesyłu gazu przez gazociąg Nord Stream 1. To główne czynniki, jednak jak zaznaczają, jest ich więcej a ich kumulacja może dać katastrofalne efekty w postaci recesji.

Swoje analizy eksperci przedstawili publicznie we środę 27 lipca. Obejmuje ona analizę czynników prowadzących w ich ocenie do recesji w strefie euro już w drugiej połowie roku. Oprócz zaznaczonego niskiego poziomu PMI eksperci wskazują na zmniejszające się dostawy gazu rosyjskiego i będący jego nieuchronnym efektem wzrost cen. Zaznaczają, że gdyby dostawy zostały całkowicie wstrzymane wówczas w połączeniu z pozostałymi czynnikami, m.in. silnymi spadkami PKB w Niemczech czy Włoszech doprowadzi to do silnej recesji w krajach strefy euro.

Nowy opracowany przez ekspertów bazowy scenariusz zakłada wystąpienie w strefie euro technicznej recesji w postaci kurczenia się PKB z kwartału na kwartał w III kwartale o 0,1 % i prognozowany w IV kwartale spadek o 0,2 %. W ich ocenie przesłankami umiarkowanego spowolnienia są występujące lokalnie czynniki łagodzące jak np. wzrost działalności usługowej związany z silnym letnim sezonem turystycznym w Hiszpanii albo utrzymywane wsparcie fiskalne.

Goldman Sachs zastrzegł, że z jego analiz wynika, iż recesja w strefie euro ma prawdopodobieństwo pojawienia się na poziomie aż 60 % w przeciągu najbliższego roku. Odnosząc się do poszczególnych krajów to w wyraźnej recesji w drugiej połowie roku znajdą się na pewno Niemcy oraz Włochy, ale kraje takie jak Hiszpania oraz Francja, jak wskazali analitycy, nadal będą jeszcze w fazie wzrostu. Podkreślili też iż zakładany scenariusz i wejście w stan ostrej recesji może nastąpić w razie dalszych zakłóceń dostaw gazu albo wystąpienia ogólnej recesji w Stanach Zjednoczonych.