Prezydent Duda z wnioskiem o zwołanie Zgromadzenia Narodowego

Prezydent Andrzej Duda zwrócił się do marszałek Sejmu Elżbiety Witek z wnioskiem o zwołanie na piątek Zgromadzenia Narodowego. Ma to związek z rocznicą wstąpienia Polski do paktu NATO.

Informację o złożeniu takiego wniosku prezydent podał podczas poniedziałkowego spotkania z dziennikarzami. Zgromadzenie Narodowe miałoby się odbyć w piątek 11 marca czyli w przeddzień 23 rocznicy wstąpienia naszego kraju do Sojuszu Północnoatlantyckiego w dniu 12 marca 1999 roku.

Podczas konferencji zabrał głos Szef Gabinetu Prezydenta Paweł Szrot. Zaznaczył, że w związku ze zbliżająca się rocznicą wejścia Polski do NATO Pan Prezydent chce podkreślić fakt, że nasz kraj jest w tym momencie bezpieczny a jednym ze sposobów ma być właśnie zwołanie tego przewidzianą konstytucyjnie Zgromadzenia Sejmu i Senatu. Pracownik Kancelarii Prezydenta przytacza słowa Głowy Państwa, który zaznacza, że bezpieczeństwo Polski wynika z własnej siły, ale także z faktu, że nasz kraj jest członkiem dużego sojuszu o potężnym potencjale obronnym włącznie z bronią nuklearną.

Zdaniem Prezydenta Polacy mogą czuć się obecnie spokojni o swoje bezpieczeństwo w kontekście siły i znaczenia jakie ma obecnie sojusz oraz wsparcia deklarowanego przez wszystkie jego kraje członkowskie wsparcia w przypadku bezpośredniego zagrożenia. Prezydent podkreśla, że poprzez to spotkanie chce, aby to znaczenie polskiego członkostwa w sojuszu odpowiednio mocno wybrzmiało.

Szef prezydenckiego gabinetu poinformował, że w trakcie posiedzenia Zgromadzenia Narodowego przewidywane jest orędzie Głowy Państwa. Na pytanie o to, czy zostaną zaproszeni jacyś specjalni goście odparł, że nie potrafi udzielić takiej informacji w związku z dynamicznie rozwijającą się sytuację na Ukrainie.

Zgromadzenie Narodowe jest konstytucyjnie przewidzianym wspólnym posiedzeniem Sejmu i Senatu odbywającym się pod przewodnictwem marszałka jednej bądź drugiej izby parlamentu. Zwołuje się je na wniosek prezydenta. W jego trakcie Głowa Państwa może wygłosić skierowane do wszystkich parlamentarzystów orędzie, które nie jest przedmiotem dalszej debaty.