Ogromna skala marnotrawstwa żywności. Wyniki badań pokazują tragiczną sytuację

Na świecie marnują się rocznie gigantyczne ilości żywności. Takie są konkluzje raportu Food Waste Report 2022. Na śmietnik trafia w ciągu roku blisko 930 mln ton żywności. Jest to sumaryczna ilość jaką wyrzucają sklepy oraz gospodarstwa domowe. W przeliczeniu na jednego mieszkańca przypada więc około 74 kg żywności, która trafia na śmietnik. Ponadto w raporcie wskazano, że odpady żywnościowe odpowiadają za 8 do 10% światowej emisji gazów cieplarnianych.

Firma Capgemini Polska, powołując się na badanie Capgemini „Food Waste Report 2022” wskazuje, że na poziomie sprzedaży detalicznej oraz konsumpcji końcowej na świecie marnuje się blisko 930 mln ton żywności, z czego większość przypadać ma na konsumentów. Jak podaje Magdalena Dorożyńska z Capgemini Polska na poziomie gospodarstw domowych powstaje rocznie 570 mln ton odpadów żywnościowych, za resztę odpowiadają większe i mniejsze sieci handlowe.

Dorożyńska wskazała, że z badania wynika większa świadomość indywidualnych konsumentów co do skali marnotrawstwa i skłonność do zmiany. Potrzebują oni jednak w tym zakresie pomocy ze strony branży żywnościowej, czyli np. sklepów, gdzie dokonują codziennych zakupów.

Wyniki poszczególnych badań

Z raportu wynika, że 72% konsumentów świadoma jest problemu i jego skali. Jest to wzrost w porównaniu z okresem przed pandemią, kiedy poziom świadomości kształtował się na poziomie 33%. Ponadto 62% konsumentów uważa, że zdaje sobie sprawę z tzw. towarzyszącego marnotrawstwa zasobów takich jak użytkowanie ziemi i wody, siła robocza itp., jakie ma miejsce w procesie produkcji żywności.
Badanie pokazuje ponadto, że 58% badanych spodziewa się, iż w ciągu kolejnych 12 miesięcy ceny żywności nadal będą rosły i w tym kontekście aż 56% deklaruje chęć ograniczenia kosztów przez ograniczenie marnowania żywności. Zbliżony odsetek badanych odpowiada, że troszczy się i chce przyczynić do złagodzenia zjawiska głodu w skali świata.

61% respondentów uważa, że sklepy i sieci handlowe powinny mocniej działać aby ograniczyć marnotrawstwo, a aż 91% preferuje zakup żywności od organizacji podejmujących działania zmierzające do zmniejszenia skali zjawiska marnotrawstwa. 57% deklaruje, że są skłonni więcej zapłacić za zakup marek, których producenci podejmują dodatkowe kroki w tym zakresie takie jak darowizny i dystrybucja nadmiarowych partii żywności.

W raporcie wskazano, że ogrom strat w produkcji spożywczej oraz powstające odpady stanowią jedno z najpilniejszych oraz najtrudniejszych wyzwań dla współczesnego świata. Dodano, że ograniczenie skali marnowania żywności o 50% w skali każdego roku mogłoby realnie rozwiązać problem głodu w skali świata.