Niemiecki ambasador ubolewa nad zmniejszonym finansowaniem mniejszości niemieckiej w Polsce

Po niedawno uchwalonym zmniejszeniu finansowania mniejszości niemieckiej głos zabrał ambasador Niemiec wyrażając niezadowolenie z tego faktu.

Niemiecka Ambasada reaguje

Niemiecki ambasador w Warszawie Arndt Freytag von Loringhoven nie jest zadowolony z redukcji środków przeznaczonych w polskim budżecie na finansowanie nauki języka niemieckiego dla dzieci w szkołach. W związku ze zmniejszeniem środków dla mniejszości od kolejnego roku szkolnego budżet państwa Polskiego będzie płacił tylko za jedną godzinę języka niemieckiego w tygodniu, a nie jak dotychczas za trzy. Ambasador zauważył, że ochrona narodowej tożsamości w takim zakresie godzinowym jest zwyczajnie niemożliwa. Zdaje się jednak nie zauważać, że w drugą stronę nie ma żadnej symetrii i wzajemności bowiem Polacy mieszkający za Odrą nie mają żadnego finansowania z budżetu federalnego jeśli chodzi o naukę języka polskiego, nie mówiąc nawet o braku statusu mniejszości narodowej, pomimo faktu, że Polaków w Niemczech jest o wiele więcej niż Niemców w Polsce.

Ambasador Republiki Federalnej Niemiec zamieścił swój wpis w mediach społecznościowych po tym, jak w ubiegły piątek w Dzienniku Ustaw opublikowano nowelizację rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki w sprawie warunków na jakich szkoły, przedszkola i publiczne placówki realizują zadania związane z podtrzymywaniem poczucia tożsamości narodowej, językowej i etnicznej uczniów należących do mniejszości oraz grup etnicznych posługujących się językiem regionalnym.

Nowelizacja dotyczy tylko i wyłącznie mniejszości niemieckiej i zmniejsza wymiar godzin lekcyjnych nauki języka niemieckiego, jakie są prowadzone w formie zajęć dodatkowych dla uczniów należących do mniejszości. Pozostałe grupy mniejszościowe nie zostały objęte zmianami. Do końca bieżącego roku szkolnego liczba godzin będzie utrzymana na poziomie 3 w tygodniu, jednakże od 1 września zostanie zmniejszona do 1 godziny lekcyjnej. Ambasador nazwał to działanie niekorzystnym dla mniejszości niemieckiej w Polsce.

Redukcja środków dla mniejszości niemieckiej

Zgodnie ze znowelizowanymi zapisami rozporządzenia należna mniejszości niemieckiej kwota zmniejszona o 39,8 mln złotych co zdecydowanie odbije się na sytuacji finansowej niemieckiego związku mniejszościowego w naszym kraju. Nie jest jednak wykluczone, że w obliczu nieugiętego stanowiska polskiego rządu w tej sprawie rząd niemiecki zdecyduje się na wyrównanie tej różnicy z budżetu Republiki Federalnej Niemiec. Nie ma jednak na razie żadnych zapowiedzi wskazujących na planowanie takiego ruchu ze strony naszych sąsiadów.
Na chwilę obecną niemiecki ambasador apeluje do polskich władz o wypełnienie i wywiązanie się z międzynarodowych zobowiązań z zakresu ochrony tożsamości i kultury mieszkającej w Polsce mniejszości.