NATO tworzy nową Koncepcję Strategiczną. Głównym zagrożeniem Rosja

Sojusz Północnoatlantycki rozpoczął prace nad nową Koncepcją Strategiczną, zgodnie z którą Rosja będzie uznana za główne zagrożenie.

O pracach w NATO wypowiedział się szef MSZ Zbigniew Rau wskazując, że Rosja znajdzie się w nowej koncepcji jako główny przeciwnik oraz zagrożenie. Polityk od minionej środy uczestniczył w spotkaniu ministrów spraw zagranicznych krajów natowskich w Brukseli, które było poświęcone w całości wojnie Rosji prowadzonej na Ukrainie.

Szef polskiego MSZ poinformował, że wątkiem przewodnim środowej sesji spotkania była nowa koncepcja strategiczna NATO, jaką sojusz przyjmie ostatecznie na czerwcowym szczycie w Madrycie. Od tego momentu Rosja ma być traktowana jako główny przeciwnik dla krajów paktu.

Drugie z podjętych założeń koncepcji jest tzw. „imperatyw kolektywnej obrony”, co podkreśla obronny charakter sojuszu. W związku z tym obronność jest w NATO zdecydowanie na pierwszym miejscu. Oprócz niej szef polskiego MSZ wymienił takie kwestie jak budowanie wzajemnego zaufania oraz podejmowanie działań w celu zapobiegania konfliktom, które to także są ważne i istotne jeśli chodzi o bezpieczeństwo.

Ważnym elementem nowej koncepcji jest zaznaczenie, że pod ochroną sojuszu będzie całe terytorium Paktu, a więc każdego kraju, które jest jego członkiem, co, jak podkreślił minister Rau, ma absolutnie fundamentalne znaczenie dla indywidualnego poczucia bezpieczeństwa każdego z państw sojuszu. Pod koniec konferencji minister zapytany został o budowę stałych baz NATO w Polsce w celu zwiększenia naszego bezpieczeństwa. Odpowiedział, że choć poruszył tą kwestię, to jednak na chwilę obecną nie ma ostatecznych rozstrzygnięć ani decyzji w tej sprawie.