Konfiskata samochodu za jazdę po alkoholu. Jest projekt ustawy

Kończą się rządowe prace nad budzącym spore kontrowersje projektem zakładającym konfiskatę samochodu pijanym oraz odurzonym kierowcom. Jak poinformowano, prace nad projektem są już na etapie finalizacji.

Pomysł, aby kierowcom, którzy pod wpływem alkoholu bądź narkotyków konfiskować samochód w przypadku spowodowania przez nich wypadku bądź innego drogowego wykroczenia krążył już od dłuższego czasu w kuluarach. Realnych kształtów nabrał dopiero w 2021 roku i od razu zaczął budzić spore kontrowersje.

Projekt na ukończeniu

Pierwotny plan zakładał, że nowelizacja ta wejdzie w życie wraz z nowym taryfikatorem mandatów za wykroczenia drogowe w grudniu 2021 roku, jednak prace nad przepisami się wydłużyły i pomysł konfiskaty samochodu nie wszedł wówczas w życie. Pomysłodawcy projektu na etapie prac spierali się jakie sytuacje uwzględnić na liście tych, które skutkować będą utratą pojazdu i nie doszli do konsensusu w tym zakresie.

Obecnie jednak sprawa ma się inaczej, bowiem ustalono już okoliczności, w jakich to nastąpi. Projekt ustawy jest już na końcowym etapie prac i został zaakceptowany przez podkomisję. Jak podano, niedługo ma trafić do Sejmu.

Zmiany w kodeksie

Zgodnie z przyjętymi założeniami konfiskata pojazdu będzie możliwa w trzech przypadkach. Wszystkie dotyczą jazdy pod wpływem alkoholu bądź środków odurzających. Pierwszy jest przypadek, gdy badanie wykazało we krwi kierującego stężenie alkoholu powyżej 1,5 promila niezależnie od tego, czy wywołał on wypadek czy też nie. W przypadku stężenia poniżej 1,5 promila pojazd będzie skonfiskowany gdy kierowca spowodował wypadek. Do konfiskaty dojdzie też w przypadku recydywy, czyli ponownego przyłapania kierującego na jeździe na podwójnym gazie. W każdej z powyższych sytuacji, gdy kierujący nie jest właścicielem, a jedynie użytkownikiem samochodu sąd będzie mógł orzec przepadek kwoty, będącej równowartością samochodu.

W nowych przepisach zmianie ulegnie też wymiar kary pozbawienia wolności za spowodowanie wypadku pod wpływem alkoholu bądź środków odurzających. W przypadku spowodowania u ofiary lub ofiar ciężkiego uszczerbku na zdrowiu grozić będzie minimum 3 lata więzienia, natomiast za spowodowanie śmierci nie mniej niż 5 lat. Maksymalny wymiar łącznego pozbawienia wolności za spowodowanie ciężkich obrażeń lub śmierci podczas jazdy po alkoholu będzie wynosił 16 lat.

Nowe rozwiązania mają wejść w życie po upływie 3-ech miesięcy po ogłoszeniu nowelizacji w Dzienniku Ustaw. Pojedyncze wybrane przepisy mają inny vacatio legis co zostało uszczegółowione w projekcie.