Katastrofalna sytuacja kadrowa w polskich szpitalach

W kolejnych polskich szpitalach pogarsza się sytuacja kadrowa. Wyrazistym przykładem na to jest Wojewódzki Szpital Zespolony w Płocku, gdzie z powodu ilości zakażeń wstrzymano przyjęcia na oddział dziecięcy.

Drastyczne zmniejszenie odpowiednio wykwalifikowanej kadry lekarskiej w płockim szpitalu zmusiło kierownictwo do podjęcia trudnej decyzji. Do odwołania wstrzymane zostały przyjęcia na oddział dziecięcy z powodu, jak to ujęto w komunikacie „katastrofalnej sytuacji kadrowej”.

Decyzję o wstrzymaniu przyjęć na oddział dziecięcy płockiego szpitala wyjaśniono w komunikacie dyrekcji. Wynikać ma ono z będącej na krawędzi katastrofy sytuacji wśród kadry medycznej połączonej z masowymi zakażeniami personelu wirusem Sars-cov-2. Stwierdzono, że zamknięcie oddziału ma na celu uniknięcie ewentualnej ewakuacji pacjentów w sytuacji niewydolności systemu.

W tym płockim szpitalu, podobnie jak w coraz większej ilości innych placówek w kraju, zaczyna brakować personelu. Wielu lekarzy, pielęgniarek i pielęgniarzy choruje, z powodu covid bądź innych, a to zakłóca ustalony już regularny system dyżurów. Zwiększoną ilość chorych wielu komentatorów oraz uważnych internautów łączy z zapowiedzianym obowiązkiem szczepień dla medyków w Polsce, z których wielu poddało się iniekcji eksperymentalnego preparatu. Zwiększona ilość zachorowań może być zatem tego bezpośrednim skutkiem, co widać w społeczeństwach o wysokim stopniu wyszczepienia.

W tym konkretnym płockim szpitalu podjęta została decyzja o ograniczeniu dotychczasowych podwójnych dyżurów do opieki nad przebywającymi tam pacjentami i wstrzymaniu nowych przyjęć, gdyż zredukowana załoga nie byłaby w stanie właściwie pomóc większej liczbie pacjentów. Dyrekcja szpitala nie jest na chwilę obecną w stanie określić, kiedy przyjęcia zostaną wznowione. Mowa jest o kilku dniach ale równie dobrze może to potrwać tydzień lub dłużej.

Aby zaradzić niedoborom dyrektor placówki ogłosił, że szpital jest zdecydowany zatrudnić lekarzy różnych specjalności, do pracy na każdym oddziale, także na dziecięcym. Wszystko po to aby zapewnić pacjentom właściwą opiekę.