Dużo większe ryzyko zakażenia omikronem po 3 dawce tzw. szczepionki

Trzykrotne przyjęcie preparatu na covid zamiast zmniejszać zwiększa ryzyko złapania wariantu omikron. Tak wynika z danych brytyjskiego Urzędu Statystycznego ONS oraz Agencji Bezpieczeństwa Zdrowia UKHSA.

Badanie na grupie 40+

Opublikowane dane dotyczą osób w przedziale wiekowym od 40 do 49 lat. Pokazują one jednoznacznie, że po przyjęciu trzeciej dawki tzw. szczepionki ryzyko zainfekowania omikronem jest wyraźnie większe niż w przypadku osób niezaszczepionych. Zebrane dane wskazują, że w tej sytuacji ryzyko to jest około 10 razy wyższe niż w przypadku osoby, która nie zdecydowała się przyjąć eksperymentalnego preparatu.
Wyniki sugerują, że wszyscy potrójnie zaszczepieni w krótkim czasie doświadczają znacznej degradacji układu odpornościowego organizmu, która wygląda niczym forma nabytego zespołu braku odporności podobnego do tej występującej w przypadku AIDS.

Analiza i raport UKHSA

Raport ONS obejmuje infekcje wariantem omikron w pierwszym 14-dniowym okresie zarejestrowane między 29 listopada a 12 grudnia 2021 roku. W raporcie podano, ustaloną na podstawie analiz, szacunkową szansę na to, że osoba z dodatnim wynikiem testu będzie miała wariant omikron. Raport rozróżnia ryzyko dla każdego statusu zaszczepienia.

Zebrane dane wskazują, że po przyjęciu 3 dawki tzw. szczepionki na covid prawdopodobieństwo wystąpienia wariantu omikron wzrasta 4,45 raza względem osoby nieszczepionej. Aby uzyskać rzeczywisty współczynnik wzrostu należy pomnożyć tą liczbę przez szanse na zarażenie się w pierwszej kolejności. Swoje zestawienia danych UKHSA publikuje w każdym kolejnym tygodniu.

Rzeczywiste ryzyko dla poszczególnych grup wiekowych oblicza się mnożąc współczynnik przypadków covid przez prawdopodobieństwo, że jest to wariant omikron. W tabeli publikowanej przez UKHSA zestawiono ze sobą współczynniki zachorowań na covid i wariant omikron dla osób podwójnie i potrójnie zaszczepionych. Dla grupy wiekowej od 40 do 49 lat po przyjęciu 3-iej dawki preparatu następuje skokowy wzrost ryzyka infekcji. Po drugiej dawce ryzyko infekcji covid to jest 2,3 raza większe niż u osoby niezaszczepionej, natomiast ryzyko złapania słynnego omikrona jest 5,2 raza wyższe. Po trzecim zastrzyku nie zmienia się zasadniczo poziom ryzyka zakażenia zwykłą wersją covid, jednakże w przypadku omikrona wzrost ten jest blisko 2-krotnie wyższy i wynosi już 10,3 raza więcej niż w grupie osób niezaszczepionych. Przed decyzją więc o kolejnej iniekcji zdecydowanie warto zapoznać się dostępnymi publicznie danymi, a tych z czasem jest coraz więcej.