Znaczne zmniejszenie zasiewów na Ukrainie zapowiada kryzys żywnościowy

W bieżącym roku na Ukrainie zasiewy rolne na Ukrainie będą znacząco mniejsze niż rok temu. Ponieważ kraj ten jest dla Europy czymś w rodzaju spichlerza może to oznaczać kryzys żywnościowy na naszym kontynencie.

Jak poinformował we wtorek 22 marca ukraiński minister rolnictwa Roman Leszczenko zasiewy w tym kraju obejmą około 7 milionów hektarów. Względem 15 milionów jakie planowano obsiać przed rosyjską inwazją jest to spadek o ponad połowę. Takie informacje z ukraińskiego resortu pozyskała agencja Reuters.

Ukraina od lat jest jednym z większych producentów oraz eksporterów zboża oraz różnego rodzaju olejów spożywczych. Jak podaje Reuters przewidywania resortu odnośnie skali wiosennych zasiewów dotyczyć maja zbóż takich jak kukurydza oraz jęczmień a także innych roślin jak np. burak cukrowy, słonecznik oraz soja.

Powołując się na informacje z ukraińskiego resortu rolnictwa Reuters podaje, że planowane jest na wiosnę obsianie zaledwie około połowy z przewidywanych wcześniej 15 milionów hektarów. Zasiewy kukurydzy w bieżącym sezonie mają objąć 3,3 miliona hektarów wobec 5,4 miliona jakie obsiano w 2021 roku.

Podsumowując ubiegły rok firma konsultingowa APK-Inform podaje, że na całej Ukrainie zebrano rekordowe 86 milionów ton zbóż. Firma ta nie była w stanie podać realistycznych przewidywań odnośnie zbiorów w roku bieżącym. Szacuje jednak, że wskutek działań wojennych mogło dojść do zniszczenia znaczącej ilości pól, w wyniku czego nie będzie możliwy zbiór pszenicy ozimej, jęczmienia oraz żyta z około 2 milionów hektarów. Względem zimowych zasiewów zbiór będzie możliwy tylko na polach o łącznej powierzchni około 5,5 miliona hektarów.

W latach 2021 – 2022 prognozowano, że Ukraina będzie mogła wyeksportować ponad 60 milionów ton zboża, w czym miały się znaleźć 33 miliony ton kukurydzy i 23 miliony ton pszenicy. Inwazja rosyjska spowodowała konieczność ponownego zweryfikowania tych szacunków. Już wiadomo, że tegoroczne plony będą znacząco mniejsze, co oznacza duże zmniejszenie podaży na rynkach europejskich i innych, gdzie kraj ten eksportował plony.