Ziemia we Wszechświecie

Zarówno gwiazda jak i planeta są ciałami niebieskimi. W gwieździe zachodzą reakcje syntezy jądrowej (to zjawisko polega na tym, że dwa lżejsze jądra łączą się w jedno cięższe). Wyzwolona w nich (procesach) energia jest emitowana w postaci promieniowania elektromagnetycznego. Planeta okrąża gwiazdę lub pozostałości gwiezdne. Nieprzeprowadza reakcji termojądrowej w swoim wnętrzu i świeci światłem odbitym (pochodzącym np. od gwiazdy). Wniosek: Zależy czy we wnętrzu zachodzą reakcje termojądrowe.

Pierwszym człowiekiem na Księżycu był Armstrong.

Teoria geocentryczna jest teorią budowy Wszechświata, której istotą jest założenie, że nieruchoma Ziemia znajduje się w centrum Wszechświata, a wokół niej krążą pozostałe ciała niebieskie: Słońce, planety, Księżyc i gwiazdy.

Największą planetą Układu Słonecznego jest Jowisz.

Pierwszy teleskop zbudował Galileusz.

Nasza Galaktyka nazywa się Drogą Mleczną.

Planeta krążąca najbliżej Słońca to Merkury.

Układ południków i równoleżników tworzy na globusie siatkę geograficzną. Południki wskazują kierunki Północ i Południe. Równoleżniki mają kształt okręgu, wskazują kierunki Wschód i Zachód. Najdłuższym równoleżnikiem jest równik.

Galaktyka to duży obiekt znajdujący sie z miliardów gwiazd oraz czarnych dziur, pyłów i gazów.